Ti tiltak mot sosial dumping og transport-krim

Arbeiderpartiet har utarbeidet ti tiltak som skal få bukt med sosial dumping, utrygge vogntog, ulovlig kabotasje og bomsniking.

Publisert Sist oppdatert

Utenlandske vogntog har fått hard medfart i media de siste månedene, og stort sett med god grunn. De er ofte utrygge, de driver ulovlig kabotasje i stor utstrekning, sniker seg unna avgifter og bruker sjåfører med lønn langt, langt unna norsk standard. I tillegg er mange trafikkfarlige, sjåførene sniker seg unna hviletidsbestemmelser og mangler i tillegg totalt kompetanse på norske vei- og føreforhold.

Her er en del eksempler:

Gjensidige-alarm om utenlandske vogntog
Sterk økning i kabotasjekjøring
Falske førerkort florerer
Folkeaksjon mot drapstrailere
Utenlandske sjåfører skylder 200 mill.

Derfor er seriøse norske sjåfører og lastebiler i ferd med å bli utkonkurrert i eget land.

Det ønsker ikke Arbeiderpartiet lenger sitte å bare se på. Fra opposisjonsbenken i Stortinget lanserte åtte Ap-representanter torsdag en liste på ti tiltak som de ønsker innført. De åtte representantene som har signert forslaget er Anette Trettebergstuen, Helga Pedersen, Erin Sund, Kjell-Idar Juvik, Lise Christoffersen, Dag Terje Andersen, Magne Rommetveit og Kari Henriksen.

Her er de ti punktene.

1. Juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for oppdragsgiver (virksomheter) ved kjøp av transporttjenester.

2. Regionale verneombud for transportsektoren som kan bidra til å få oversikt over, samt avdekke, ulovlige og uønskede forhold i sektoren.

3. Styrke, samt bedre samordningen av Tollvesenet, påtalemyndigheten, Veimyndighetenes- Biltilsynets og skattemyndighetenes arbeid mot transportkriminalitet.

4. Bedre kontroll- og sanksjonsmuligheter: veimyndighetene og politiet må få tydeligere retningslinjer og myndighet til å kunne holde igjen kjøretøy som viser seg ikke å være egnet for norske veiforhold. Mulighetene for å avsløre falske førerkort må bedres.

5. Krav om at det skal være betalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før det aktuelle transportmidlet krysser norsk grense.

6. Innskjerpede regler for kabotasjekjøring i godstransporten, herunder vurdering av de finske reglene for kabotasje.

7. Økte krav til utstyr og kompetanse for sjåfører på vinterføre: krav om glattkjøringskurs for alle sjåfører, samt strengere krav til kvalitet på vinterdekk, deriblant krav om vinterdekk på tilhengere.

8. Et sentralt nettbasert register over alle transportoppdrag som pågår i Norge, slik at det blir enklere for myndighetene å føre kontroll med disse.

9. Vurdere hvordan kabotasjekjøring innen turbilbransjen bør reguleres.

10. Styrke informasjons- og holdningsarbeidet knyttet til sosial dumping i transport- og logistikkbransjen.

Listen høster lovord fra Transport-Norge.

- Tipunktsforslaget er konkret, og vi vet fra før at Samferdselsministeren har den samme innstillingen til problemstillingene. Med unntak for NHO, som vil liberalisere transportsektoren ytterligere, er de andre organisasjonene og foreningene innen transportsektoren stort sett enige i forslaget. Dermed er det et stort flertall på Stortinget for å gjøre tale om til handling, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

- Vi er godt fornøyde med forslagene mot sosial dumping og kabotasje i transportsektoren som åtte stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet la fram i Stortinget i dag. Nå gjenstår det å se om flertallet i Stortinget er villige til å gjøre noe, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).