Gjensidige-alarm om utenlandske vogntog

Erstatningsutbetalinger etter kollisjoner mellom utenlandske vogntog og norske bilister er firedoblet i løpet av de siste ti årene.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser forsikringsselskapet Gjensidige, ifølge Aftenposten.

- Økt trafikk av utenlandske vogntog som følge av stadig mer åpne grenser kan være noe av forklaringen på den kraftige økningen. Det er åpenbart at vogntog på dårlige dekk er et stort problem - dette er farlig, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

I 2003 utbetalte Gjensidige 6 millioner kroner etter kollisjoner mellom utenlandske vogntog og norske biler. 2011 var et toppår med 38 millioner kroner utbetalt, mens det i fjor ble utbetalt 23 millioner kroner.

- Vi vil ha økt grensekontroll, bøter og kjøreforbud for vogntog som ikke er skodd for norske vinterveier, sier Rysstad.

Noe av økningen kan forklares med økt trafikk med utenlandske vogntog siden 2003, men ikke alt. Ifølge SSB ble det i 2003 kjørt 4368 millioner tonnkilometer med utenlandske lastebiler i Norge. I 2012 var tallet 6960 millioner tonnkilometer. Altså en solid økning, men langt fra en firedobling slik erstatningsutbetalingene skulle tilsi.