- Presses til å bryte loven

Inspektør Geir Bjørgo (45) i Statens vegvesen var med på tungbilkontrollen på Taraldrud sør for Oslo 8. til 10. april. Han mener at det er ca. 50-50 norske og utenlandske tungbiler som havner i trøbbel på kontrollene.

Publisert Sist oppdatert

- Vi opplever at mange utenlandske sjåfører som blir stoppet i trafikkontroll har problemer med kjøre- og hviletidsregelverket. De forteller til oss at de blir presset av sjefene sine til å bryte loven. Det er viktig å fjerne trøtte sjåfører fra veiene. Man kan jo tenke seg hvor farlig en overtrøtt sjåfør med ett 50-tonns vogntog kan være i trafikken, sier inspektøren og legger til at også norske sjåfører har brudd på regelverket.

- Har tragiske liv

Ifølge Bjørgo er det mange av de utenlandske statsborgerne som ikke følger EU-reglene fordi de har fått instrukser av sjefene sine, og de er redde for å miste jobben dersom de ikke følger instruksene.

LES OGSÅ: Stoppet med magnet på girkassa

- Gjør de ikke som de har fått beskjed om, blir de erstattet av noen andre som sier ja til denne jobben. Noen av sjåførene har et tragisk liv med lite lønn, og de har ofte lite penger med seg, og mange av dem er tvunget til å bryte loven for å beholde jobben. Selv et gebyr på 500 kroner er veldig inngripende for deres økonomi. Hvis de får et forelegg på 15.000 kroner, er det forståelig at noen av dem får sterke reaksjoner, sier inspektøren.

Vanskelig kommunikasjon

Utenlandske sjåfører krever mer ressurser av Statens vegvesen enn norske blant annet på grunn kultur- og språkforskjeller.

Bjørgo sier at hans største problem er manglende kommunikasjonsmuligheter med de utenlandske sjåførene. Han mener derfor at Vegvesenet bør ansette flere språkkyndige personer som kan bistå inspektørene med tolking under kontrollene.

– Jeg tror at mange av disse sjåførene ikke vet hva er galt med lastebilene deres. Når vi snakker med dem på engelsk og tysk, sier de at de ikke forstår hva vi snakker om. Vi vet også at det er mange blant dem som bare later som at de ikke skjønner noe av det som vi sier. De håper vel med denne taktikken at vi til slutt bare dropper saken og sender dem videre, sier inspektøren i SVV.

«Kan ikke lese»

Statens vegvesen bruker standardiserte skjemaer som er skrevet på norsk. Skjemaene og kodene i dem er prikk like de som brukes i EU-land. Til tross for det, klarer mange av de utenlandske sjåførene ikke å forstå skjemaene.

- Vi har problemer med å få dem til å forstå hva de har fått mangler på eller advarsler på, for eksempel små kjøre- og hviletidsbrudd selv om dette er EU-koder. Gir vi dem regelverket oversatt til morsmålet deres, sier de at de ikke kan lese og bare trekker på skuldrene. Det virker som at det er et taktisk spill for dem. Men hvis det de sier stemmer, da kan jeg ikke forstå hvordan man kan sende en lastebilsjåfør verden rundt uten at vedkommende kan snakke engelsk, sier Bjørgo.

Han sier at når lastebilene til de utenlandske sjåførene må stå til de har ordnet eventuelle mangler og pålegg på Taraldrud eller andre kontroll plasser i Norge, begynner de å ringe til sjefene sine for å få hjelp, og dette virkemidlet fungerer ofte som «medisin for å løse stemmebåndet».