3 milliarder til vei

Ifølge budsjettlekkasjer bevilges 3 milliarder kroner til norske veier.

Publisert Sist oppdatert

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger fram regjeringens forslag til statsbudsjett onsdag 8. oktober klokka 10.

Rentekompensasjon

Regjeringen ønsker å beholde rentekompensasjonsordningen og øke denne med 50 prosent, en ordning den forrige regjeringen ville fjerne.

Ifølge stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) vil dette utgjøre 3 milliarder kroner mer til norske veier.

Låner penger

Ordningen fungerer slik at fylkene kan låne penger til å vedlikeholde veier og få en kompensasjon for rentene fra staten. På den måten slipper fylkene unna mye av renteutgiftene.

Pengene blir fordelt til fylkeskommunene etter innbyggertall og antall kilometer fylkesvei.

– Dette er en velkjent ordning som fylkene har benyttet seg av. Den forrige regjeringen ville fjerne den, men vi vil i stedet øke den, sier Leirstein til Smaalenene Avis.

Står rimelig bra til

Leirstein, som representerer Østfold, mener det står rimelig bra til med E18 og E6 i fylket, men at det på resten av veiene er store mangler.

– Det skal ikke bli noe problem å finne hull å putte pengene i, bokstavelig talt, sier Frp-representanten.

Venter mer

Høyres stortingsrepresentant fra Østfold, Ingjerd Schou, er tilfreds med lekkasjen, men håper dette er ett av flere tiltak for å få bukt med vedlikeholdsetterslepet.

– Da fylkene overtok store deler av fylkesveinettet var det diskusjon om ikke staten skulle bidra med mer penger. Etterslepet er stort og mange fylker måtte ta fra andre områder. Nå kommer det noe penger, men jeg forventer mer satsing på vei og jernbane, sier Schou.