Kraftig vekst for sjøtransport med gods

Omsetningen økte med ti prosent fra 2011 til 2012.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at godstransport på sjøen seiler i medvind.

Næringshovedgruppen sjøfart og kysttrafikk med gods økte omsetningen med 10 prosent, fra 112,9 milliarder i 2011 til 123,5 milliarder året etter. I samme periode gikk sysselsettingen opp med 3,9 prosent, til 16.300 sysselsatte. Antall foretak var om lag 1300 i 2012.

For næringshovedgruppen sjøfart og kysttrafikk med passasjerer steg omsetningen med 3,3 prosent i samme periode, til 12,5 milliarder i 2012.

Landtransport økte omsetningen med 4,9 prosent til 73,4 milliarder kroner. Tallet på sysselsatte gikk svakt opp, til 69.400. Antall foretak var om lag 16.000 i 2012, mot 16.200 ett år tidligere.

Næringen lagring og andre tjenester tilknyttet transport omsatte for 88,2 milliarder i 2012, mot 85 milliarder året før. Samtidig ble sysselsettingen redusert med 8,3 prosent, til 27.400 i 2012.

Post og distribusjonsvirksomhet fortsetter sysselsettingsnedgangen, og tallet på sysselsatte for næringen utgjorde 20.400 i 2012, en nedgang på 600 fra 2011. Omsetningen var 15,7 milliarder i 2012, også dette en liten nedgang fra året før.