129 millioner mer til vei

Regjeringen bevilger 129 ekstra millioner til vei i revidert statsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyste regjeringen tirsdag. Av de 129 millionene er 100 millioner satt av til tiltak for å bedre forhold for tyngre kjøretøy og særlig for skognæringen og treforedlingsindustrien.

90 millioner skal brukes til å utbedre flaskehalser på riksveinettet, mens 10 millioner skal brukes for å beregne hvor mye fylkesveinettet tåler av tungtransport.

«Mer kostnadseffektive transporter og utjevning av konkurranseforskjeller overfor utenlandske aktører er svært viktig for treforedlingsindustrien. Det er derfor åpnet for økt lengde fra 22 til 24 meter for tømmertransporter, og det vil nå bli foreslått å åpne også for økt totalvekt fra 56 til 60 tonn for de strekninger som er dimensjonert for dette», heter det i budsjettforslaget.