Gjør hverandre gode i Oslofjorden

Oslofjord-havnene Borg, Moss og Horten bryter barrierer i havne-Norge. – Vi samarbeider i stedet for å sparke beina under hverandre, sier havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn.

Publisert Sist oppdatert

Lundestad og hans to samarbeidspartnere, havnesjefene Reidar Magnus Hansen og Hans Christian Gunneng i henholdsvis Moss og Horten, tenker nytt og annerledes på tvers av en havnekultur som har hatt for vane å bryte ned hverandres virksomheter. Samarbeidstanken har vært der ett års tid. Nå etableres markedsførings- og arbeidsgrupper for å utvikle konkrete samarbeidsformer for felles havnedrift.

- Vi ønsker å fremstå som en homogen enhet for å møte samfunnets behov for havnetjenester. Felles innsats og samarbeid gir en mer slagkraftig havnedrift i regionen. Dette er en viktig del av strategiplanen for årene som kommer, sier Lundestad.

Moderne havnedrift

Havnene er avhengige av tilleggsinntekter for å holde hjulene i gang. Utleie av arealer og eiendommer og havneavgifter er mye av inntektsgrunnlaget.

– Havnedrift betyr ikke å eie arealer, men derimot å drifte ressursene best mulig og til beste for brukerne. Derfor er samarbeid viktigere enn å kapre kunder fra hverandre. En moderne havnedrift forutsetter også kompetanse for å møte en verden i stadig forandring, sier Tore Lundestad.

Han mener at det hjelper lite å sparke bein under hverandre.

- Vi må ”snu på flisa” og se på hva kunden ønsker og hva vi kan bidra med. Man klarer ikke å være god i alt. Derfor må vi utvikle konkurransedyktige produkter gjennom samarbeid, understreker Lundestad.

Spesialisering

Som følge av overkapasitet i Oslofjord-havnene må det til en spesialisering, som at enkelte havner tar hånd om ulike varetyper.

- Foruten utnyttelse av våre spesialiteter og nisjer, bidrar havnesamarbeidet til felles, menneskelig ressursutnyttelse. Dermed blir hensynet til brukerne ivaretatt, og vi får samtidig en optimalisering av tilbudet innen ulike havnesegmenter, sier Lundestad.

Han understreker også at samarbeid gir økonomiske fordeler i og med at de tre havnene for eksempel ikke kjøper det samme utstyret hver for seg, men sørger for å spesialisere seg ytterligere.

- Borg er en bulk-, stykkgods- og containerhavn. Moss Havn er den største containerhavna i Norge etter Oslo. Havnen samarbeider med Horten Havn, som er Norges viktigste havn for import av stålprodukter. Disse to havnene knyttes sammen med fergeforbindelsen Moss-Horten som er Norges mest trafikkerte fergestrekning og sjøvertsdistribusjon av gods med lastebil. Sammen leverer de tre havnene et totalprodukt med like gode forgreninger til Østfold som til Vestfold, sier Lundestad.