Trøndelags nye havne-muskel

Ytre Namdal seiler opp til å bli muskelen som bygger trøndersk havnedrift.

Publisert Sist oppdatert

- I samarbeidets ånd har tre kommuner etablert Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, sier en stolt havnefogd, Paul Ingvar Dekkerhus som understreker at Nærøysundet er den fremste havnesatsningen i fylket.

Sjømat til Europa

- Transport av sjømat til Europa er et av de første prosjektene til nye Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. Her har vår region og Hitra/Frøya gjennom Kystalliansen funnet sammen. Det med tanke på å utvikle nye transportløsninger, sier havnestyreleder Oddvar Bakke.

Regionen er samlet om et felles løft ved at Leka, Nærøy og Vikna setter inn ressursene på å utvikle denne havne-muskelen.

- Gjennom det nye selskapet skal vi utvikle havnevirksomheten til det som er tjenlig for hele Namdalen. Og ikke bare langs den felles kystlinja, fremhever Dekkerhus og Bakke.

Politisk forankring

Den politiske forankringen om felles havnedistrikt er nå på plass. Kommunenes vedtak innebærer også at havneverdiene i den enkelte kommune overføres til den nye overbygningen.

Ro/ro-havn

Kråkøya med kommende tilrettelagte områder, dypvannskai og konkrete havnefasiliteter bli en sentral del av satsningen i og rundt Nærøysundet. I første omgang kommer en 80 meters kai med 12 meters dybde og ro/ro- rampe.