Robin satte politikerne på plass

- Personbilen blir fortsatt prioritert for å trekke til seg velgernes gunst. Godsfokus blir det bare støy av.

Publisert Sist oppdatert

PostNord-sjef Robin Olsen brukte Røroskonferansen til å sette politikerne på plass.

Logistikkhovedstaden Røros var nok engang arena for å advare, eller refse om man vil, politikerne mot næringstransportens skrikende behov for opprustning av transportnett og infrastruktur.

Krav

På Røroskonferansens tradisjonelle paneldebatt lørdag understreket den adm. direktøren i PostNord AS at han ikke kan sitte og godta fine ord og lovnader om opprustningen av en infrastruktur for alle transportformer.

Olsen fremhevet blant annet at bruken av jernbane som godstransportform er redusert fra 70% til under 50% de siste årene.

– Det skal stilles krav til transportøren, ja, men også politikerne må være sitt ansvar bevisst når rammevilkårene skal vedtas. Bomavgiftene har eksplodert og kabotasje bidrar stadig sterkere til å endre næringen. Personbilen blir fortsatt prioritert for å trekke til seg velgernes gunst. Godsfokus blir det bare støy av, understreker Robin Olsen.

Han fremhevet også at godsnæringen har kollektiv transport, men likevel er lavest prioritert i planleggingen av infrastruktur.

– Dette vitner om at vi verken blir lyttet til, eller forstått. Politiske myndigheter trenger mer innsikt for å skape en mer konkurransedyktig næringstransport. Men selvsagt har vi også et ansvar for å fortelle hvor skoen trykker, sier Robin Olsen.

 Kunden er "kongen"

Torhild Aarbergsbotten (H), nestleder i Samferdselskomiteen og gruppeleder for Sør-Trøndelag Høyre, fremhevet at hun innser logistikkens betydning for næringslivets lønnsomhet. Også inne godstransporten er det kunden som er «kongen». Både fleksibilitet og pålitelighet er tingen. Vi tror godsterminalen sør for Trondheim vil være et viktig bidrag til å oppruste midt-norges godsnæring, hevdet Aarbergsbotten.

Sør-Trøndelags fylkesordfører, Tore O. Sandvik (Ap), innrømmet at det ikke alltid har vært nok politisk fokus på godstransport. Men det ligger også et ansvar til bransjen om å være mer synlig og jobbe mer målrettet, fremhevet Sandvik under paneldebatten.