NSAB-seminar

9. desember inivterer Norsk Industri og NHO Logistikk og Transport til et seminar om nye NSAB 2015.

Publisert Sist oppdatert

Den nye utgaven av Nordiske Speditørers Alminnelige Bestemmelser, som regulrerer transportvilkårene mellom spditører og transportkjøpere, trer i kraft fra 1. januar.

Seminaret finner sted fra kl. 14 til 16 i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo. Her vil Tom Rune Nilsen fra NHO LT og Asbjørn Aanesen fra DLA Piper legge ut om de viktigste endringene.

Blant temaene som vil tas opp er koblet panterett, nye regler om kontraktspart/formidler og skillet mellom disse rollene, speditørens fulle ansvar for grov uaktsomhet, nye regler om elektroniske avtaler og konfidensialitet, og at det ikke lenger er eiendomsrett til godset.

For påmelding henviser vi til NHO LTs og Norsk Industris hjemmesider.