Økt transport med norske lastebiler

Innenlandstransport øker, mens transportarbeid i utlandet med norske biler stadig minker.

Publisert Sist oppdatert

Norske lastebiler utførte et transportarbeid på nesten 5,0 milliarder tonnkilometer i Norge og utlandet i 1. kvartal 2013. Dette er en økning på 4,5 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2012, viser tall fra statistisk sentralbyrå.

Godstransportarbeidet innenlands med norskregistrerte biler har økt med 6,2 prosent siden 1. kvartal 2012, mens transportarbeid i utlandet gikk ned med 4,5 prosent i samme periode. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn for nasjonale transporter økte svakt og utgjorde 73,2 kilometer i 1. kvartal i år.

I 1. kvartal 2013 transporterte norske lastebiler 57,8 millioner tonn gods innenlands, 5,1 prosent mer enn i 1. kvartal 2012. Transportmengden i forbindelse med eksport og import gikk derimot ned med 1,4 prosent i denne perioden.

Av den totale mengden gods norske lastebiler fraktet første kvartal, var hele 98 prosent innenlands.

Siden turene til og fra utlandet i gjennomsnitt er lengre enn turene innenlands, utgjør innenlandsk transportarbeid en mindre andel av totalen enn selve godsmengden (eller transportert mengde) skulle tilsi. 85 prosent av transportarbeidet ble utført innenlands i 1. kvartal.

Sammenligner man tallene fra siste kvartal i 2012 til første kvartal 2013, ser man imidlertid en nedgang totalt sett.

– I overgangen fra 2012 til 2013, sank den nasjonale leietransporten med 10,6 prosent, forteller Ivar Goderstad, økonomisk rådgiver i NLF til lastebil.no.

NLFs nettsted skriver at signalene fra medlemsbedriftene tyder på en god stigning fra nyttår fram til sommeren, mens høsten har startet litt tregt.

– Flere har fortalt meg at de merker en nedgang etter sommerferien. Det er vanskelig å si noe om årsaken til dette, sier Goderstad.