- Setter opp bomtaksten med 109%

Ukens nyhet om bompengeøkningen i Oslofjordtunnelen fra 65 til 136 kroner faller Norges Lastebileier-Forbund (NLF) tungt for brystet.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forbundet forstår ikke at regjeringen tillater «et så sterkt konkurransevridende vedtak». NLF opplyser at man må akseptere at lik rabattsats er bestemt av EU, fordi det handler om like konkurransevilkår.

- Men da bør den jo være på 13 % som EU har fastsatt, og ikke 10 % slik det gjøres i Norge. En slik rasering av en fungerende rabattordning kan sette kroken på døra for mange norske transportører siden bompengekostnaden i mange tilfeller er avgjørende for lønnsomheten, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF.

- Utenlandske kan kjøre gratis

NLF aksepterer vi ikke en økning i bomtakstene som medfører en kostnadsøkning på opp mot 109 % for kjøretøy over 3,5 tonn (fra 65 til 136 kroner).
Bompengeøkningen betyr i praksis økte kostnader for forbrukerne fordi transporten blir dyrere. Den vil også kunne bety store tap for transportørene da en slik økning sjelden tas inn i avtaler midt i året.

– Konsekvensen av å fjerne manuell innkreving av bompenger ved Oslofjordtunnelen er systematisk konkurransevridning til fordel for useriøse utenlandske transportører som etter 1. juli kan kjøre gratis under fjorden. Vedtaket underbygger NLFs krav om at obligatorisk brikke må på plass umiddelbart, og med en tilfredsstillende betalingsløsning som sikrer at alle betaler for seg, sier Mo, og fortsetter:

– Uavhengig av innkrevingsmetode må regjeringen sørge for at satsene fra og med 1. juli justeres slik at nettoprisen som transportørene skal betale blir den samme som før
endringene. Meningen med EUs vedtak er ikke å øke kostnadene for norske transportører, men å sikre lik rabatt for alle og dermed likere konkurransevilkår. Da må ikke den norske regjeringen bidra til å øke forskjellene gjennom en slik urimelig kostnadsøkning. Lastebileiere over hele landet er sinte over det som nå skjer. Vi forventer at regjeringen går inn og sørger for at takstene reduseres slik at nettovirkningen av endringen blir nøytral for transportørene.

 

Powered by Labrador CMS