Pakkeautomater overtar mange av utleveringene fra betjente utleveringssteder.

Høyt trykk i pakkeautomatene

Etter at Black Week og Cyber Monday er unnagjort, kan PostNord melde om godt over en tredobling av pakkevolumet til pakkeautomat i førjulstiden i år sammenlignet med 2022, forteller PostNords pressesjef Haakon Nikolai Olsen.

Publisert
Haakon Nikolai Olsen, pressesjef i PostNord.

Selskapet har nå 3000 pakkeautomater fordelt på 1100 lokasjoner, noe som betyr at stadig flere kan få pakkeautomat som leveringsalternativ. Det har dermed skjedd mye siden oppstarten av pilotprosjektet i første halvdel 2021, og tjenesten har blitt en viktig og verdifull del av PostNords leveringstilbud. 

Vi er utrolig stolt over at vi, siden vi startet prosjektet for litt over to år siden, allerede har mulighet til å vise til slike tall. Dette har vi jobbet hardt for. Vi har fått god hjelp av både kunder og forbrukere til å utvikle tjenesten, slik at den har blitt et viktig tilskudd til vårt produkttilbud.

Tony André Johnsen, direktør for kunde, miljø og forretningsutvikling i PostNord.

Nådde milepel

Haakon Nikolai Olsen forteller at selskapet nådde den symbolske milepelen på en million leverte automatpakker tidligere i år, noe som understreker at leveringsløsningen har blitt en viktig grunnpilar iselskapets distribusjonsløsning.

PostNord kan melde om gode tilbakemeldinger fra kunder når pakkeautomater er holdt opp mot utleveringssteder. Fordeler som trekkes frem i kundeundersøkelsene er at kunden unngår kø, at pakker kan hentes hele døgnet. 

Bpde PostNord og Posten Bring satser stort på pakkeautomater, og selskapene utvikler stadig funksjonalitet som skal gjøre tilbudet mer brukervennlig. For eksempel har det vært viktig å gjøre pakkeautomatene enda mer kundevennlige for personer som har bevegelsesutfordringer.

– De verdifulle innspillene vi mottar fra forbrukerne har vært avgjørende for å forbedre tjenestene våre ytterligere. Denne sommeren introduserte vi en ny funksjon basert på dette – et alternativ som gjør at pakken kun leveres til rom i mellomhøyde, for dem som ønsker det. Det er til hjelp for dem som har utfordringer med å nå opp til de øverste lukene eller bøye seg ned til de lukene som er nærmest bakken, forteller Tony André Johnsen.

– Fremover skal vi sette søkelys på å sette ut flere automater på nye steder, for å gi enda flere mottakere tilgang et leveringspunkt i nærheten av der de bor. I tillegg vil vi jobbe med å øke kapasiteten på de mest populære stedene, sier Johnsen.

Han anslår at PostNord i 2025 vil ha plassert ut cirka 5000 automater spredt over hele landet og at det vil leveres ca. 10 millioner pakker til pakkeautomatene samme år.

TØI: - Kan redusere klimagassutslipp

Som følge av de omfattende endringene i netthandel og leveringsbehov under pandemien, ble forskningsprosjektet KONTAKTFRI startet. PostNord er prosjektleder for prosjektet som får støtte fra Forskningsrådet, og forskningen utføres av Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Et av forskningsmålene er å analysere miljøeffekten av forskjellige leveringstjenester til forbrukere, blant annet leveringer hjem og til pakkeautomater.

Foreløpige funn viser at pakkeautomater kan redusere CO2-utslippene med 25 prosent sammenlignet med hjemlevering, om pakkeautomaten er i gå-avstand fra hjemmet til forbrukere, eller de henter pakken samtidig som de gjør andre ærend. Miljøbesparelsene vil øke med vekst i volumene til pakkeautomatene.

Victoria Rummelhoff, Netthandelsekspert og markedsanalytiker i Post Nord.Powered by Labrador CMS