Overtar Northlands anlegg

1.april overtar Narvik Havn eiendomsretten til Northland Resources-anleggene.

Publisert Sist oppdatert

Avtalen innebærer overtagelse av lossestasjon, lagerhall og kaianlegg.

Selskapene inngikk 25. august 2011 avtale om leie av fast eiendom for etablering av et tidsbegrenset utskipningsanlegg for malm på Fagernesområdet i Narvik kommune.

Dramatikk

I desember i fjor slo Northland Resources SE, med alle datterselskap i Sverige, Norge og Finland, seg selv konkurs. Det lyktes ikke selskapet å finne finansieringsløsninger for å komme i gang med gruvedrift igjen. Dramatisk fall i jernmalmprisene i 2014 var hovedargumentet for konkursen.

Både det svenske og norske boet arbeider fortsatt aktivt og seriøst med å selge Northland-gruvene i Sverige. Det er av stor betydning for både Narvik Havn og nye eiere at malmen skipes ut i Narvik.

Grieg-tap

Grieg Logistics skal ha tapt ca. 18 millioner kroner på Northland-konkursen. Virksomheten hadde gått i pluss hvis havneanlegget hvor Grieg lasset og losset ikke har ligget brakk. Grieg Logistics har også holdt tilbake investeringer i havneanlegget på grunn av Northland-konkursen.