Næringsminister Monica Mæland vil styrke norsk eksport. Her avbildet på Svalbard.
Næringsminister Monica Mæland vil styrke norsk eksport. Her avbildet på Svalbard.

Millioner til eksport-løft

Næringsminister Monica Mæland benytter valgkampen til å love 54 millioner kroner i målrettede tiltak mot å øke norsk eksport.

Publisert

Mandag la Mæland frem regjeringens ferske eksportstrategi, den første i sitt slag i Norge.

- Internasjonal handel er og har vært viktig for Norge. Uten handel kunne vi ikke ha nådd dagens velstndsnivå. Vårt mål er å øke eksporten både fra eksisterende og nye næringer, sier Mæland i en pressemelding.

Les hele strategien her. 

Dette er noen av tiltakene i regjeringen strategi:

  • Videreføring av regjeringens europapolitikk
  • Inngå frihandelsavtaler med prioriterte land
  • Etablere et eksportprogram for vekstbedrifter
  • Styrke Invest in Norway, som skal få flere utenlandske investorer og grundere til Norge
  • Styrke klyngene
  • Markedsføre norske grønne løsninger
  • Profilere havnasjonen Norge

54 millioner kroner er satt av på statsbudsjettet til tiltakene, ifølge E24.

10 millioner skal gå til et «globalt vekstprogram» for å øke kompetansen hos norske bedrifter.

Regjeringen vil også styrke det Innovasjon Norge-ledede programmet Invest in Norway som skal lokke internasjonale investorer hit, med 10 millioner.

Også klyngeprogrammet som skal sørge for at flere bedrifter kan drive felles forskning og utvikling og dra nytte av andres erfaringer, skal styrkes med 10 millioner.

Nå lover regjeringen 10 millioner kroner gjennom den såkalte «State of blue»-strategien til å profilere norsk havnæring, slik at eksporten herfra skal øke.

Regjeringen gir også 14 millioner kroner til en «State of Green»-strategi som skal synliggjøre norske, grønne løsninger.