- Det viktigste for næringen, er at det ikke skjer store endringer i rammebetingelsene, uttaler næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
- Det viktigste for næringen, er at det ikke skjer store endringer i rammebetingelsene, uttaler næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Antall skip med norsk flagg øker

Siden 2015 har Norsk Internasjonalt Skipsregister - NIS - økt med 87 skip og rundt 11.600 personer er omfattet av tilskuddsordninga for sjøfolk, melder Maritimt Forum avdeling Stavangerregionen.

Publisert

Regjeringen har styrket og utvidet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk gjennom egne tilskuddsmodeller for sjøfolk på NIS-lasteskip i utenriksfart, og sjøfolk på NIS konstruksjonsskip. Tilskuddsordningen er også lovfestet, og er på 1.822 millioner kroner i inneværende år.

En maritim nasjon

– Det at vi nå har et register, som ikke lekker skip, er et tegn på en vellykket maritim politikk. Dette har vært ett av målene våre i flere år. Det viktigste for næringen, er at det ikke skjer store endringer i rammebetingelsene, som for eksempel i rederibeskatningen eller nettolønnsordningen. Et stort antall skip under norsk flagg, er dessuten viktig for Norges gjennomslagskraft i internasjonale fora, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Klare tall

Siden 2015 har Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) økt med 87 skip, og det anslås at 68 av disse har flagget inn i tilknytning til endringene. Til sammenlikning sank antallet skip i NIS med 134 skip mellom 2005 og 2013.

Særlig effekt kan man spore for konstruksjonsskip i NIS, hvor rundt 30 konstruksjonsskip har flagget til NIS siden 2015, og flere enn 1000 sjøfolk inngår nå i tilskuddsmodellen for konstruksjonsskip.

Flagger ikke ut

Oppmykningen av NIS-regelverket har også bidratt til å beholde skip under norsk flagg når de har gått fra opplagsbøyene og inn i aktivitet.

En oversikt NFD har fått utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå, viser at antallet norske sjøfolk har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Pr. 2018 var antallet om lag 20.100. I april 2019 var det i alt 622 skip registrert i NIS, opplyser Maritimt Forum Stavangerregionen.