Tillatt med 24-meters tømmer-vogntog i Norge

  Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) sier ja til tømmertransport på 24 meter og 56 tonn i hele Norge - og endringen iverksettes umiddelbart.

Publisert Sist oppdatert
 

- Jeg forutsetter at tømmerbilsjåførene nå kjører forsvarlig, og at de er oppmerksomme på at de kjører en mastodont i trafikken, sier Arnstad til VG, under partiets landsmøte i Loen i Sogn og Fjordane.

Selv om Arnstad tillater de lengre tømmerbilene å kjøre på hele riksveinettet, er hun åpen på at ikke alle veier i Norge vil tåle vekten av de store vogntogene. Hun overlater til fylkene å ta vurderingen på hvilke veier som ikke vil tåle den ekstra belastningen.

- Sjåførene må sjekke tåleevnen før de reiser. Jeg tar forbehold om at enkelte fylkesveier ikke tåler dette, og det må veieier avgjøre, sier Arnstad.

Tidligere i år ba Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet vurdere muligheten for å gidispensasjon fra gjeldende regelverk om vekt og lengde for tømmertransport i forbindelse med oppryddingsarbeidet etter Dagmar i Møre og Romsdal. Nå er regelen at 24 meter og 56 tonn gjelder over hele landet på transport av tømmer og trevirke med mindre veieier har satt restriksjoner.