Tillater 60 tonns totalvekt

- Vi gir nå tømmertransporten bedre rammevilkår, samtidig som hensynet til trafikksikkerhet og framkommelighet blir ivaretatt, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Publisert Sist oppdatert

Samferdselsdepartementet ba fredag Vegdirektoratet åpne for økt totalvekt for tømmervogntog til 60 tonn, og økt totalvekt for tilhenger til 36 tonn.

Endringen er ledd i arbeidet med å styrke konkurransevilkårene for skogsindustrien, og kommer i tillegg til at det tidligere i år ble åpnet for økt lengde fra 22 til 24 meter for tømmervogntog.

Økt nyttelast i tømmertransporten vil gi færre kjøretøyer på vegene, reduserte klimagassutslipp og sannsynligvis redusert ulykkesrisiko.

Endringene innebærer at rammene økes for hva som kan tillates av totalvekt på tømmertransporter.

Statens vegvesen har påbegynt en gjennomgang av riksvegnettet for å vurdere hvilke strekninger som er egnet for 60 tonn totalvekt. Vegdirektoratet har tidligere også fått i oppdrag å vurdere strekninger på fylkesveger og kommunale veger.