Ønsker du Marco Polo-støtte?

Søknadsfristen går ut 23. august.

Publisert Sist oppdatert

Marco Polo, EUs støtteordning for miljøvennlig godstransport, søker nye gode kandidater og legger 66,7 millioner euro i potten for 2013. Marco Polo-programmet ble etablert i 2004 og gir økonomisk oppstartstøtte til nye transportløsninger som bidrar til å overføre transport av gods fra vei og over til jernbane, sjø og indre vannveier.