Slik blir sjøtransporten i 2030

Forskerne har sett på tre ulike, men sannsynlige scenarier for hvordan sjøtransporten ser ut i 2030.

Publisert Sist oppdatert

 

Klassifiseringsselskapet Lloyd’s Register har nylig publisert rapporten Global Marine Trends, som de har laget sammen med QinetiQ og University of Strathclyde i Glasgow. Her ser de på trendene innen sjøtransport de nesten 17 årene, og har laget tre ulike scenarier for hvordan verden ser ut i 2030.

Med i beregningene har man tatt faktorer som befolkningsvekst, endret bosettingsmønster, økonomisk vekst i ulike deler av verden og fordelingen av verdens velstad.

I alle scenariene ventes det en kraftig vekst i sjøtransporten. I 2010 ble det fraktet ni milliarder tonn. I 2030 er det ventet at mellom 19 og 24 milliarder tonn vil bli fraktet sjøveien.

De tre scenarioene som ble brukt var «Status Quo» - der dagens økonomiske vekst ble lagt til grunn - «Global Commons»  - der verdens regjeringer har et utstrakt samarbeid basert på bærekraftig utvikling – og «Competing Nations» - der alle myndigheter handler etter sitt eget lands interesser.

Uansett scenario er konklusjonen klar: Verden blir ikke til å kjenne igjen om 17 år:

- Den maritime verden i 2030 vil være nesten ugjenkjennelig takket være veksten til utviklingslandene, nye forbrukergrupper og ressursbehov.

Ifølge rapporten vil de tre største økonomiene i verden være Kina, USA og India i 2030. Utstrakt urbanisering vil føre til at flere har tilgang til sjøtransport, og at kjøpekraften i deler av Asia vil åttedoble seg fra 2010 til 2030.

Last ned rapporten her. 

Se videopresentasjon nederst: