Foto Per E. Kristiansen Transport AS
Foto Per E. Kristiansen Transport AS

Per E. Kristiansen Transport kjøpes opp

Litra Termo AS er blitt enig med Steinar og Sindre Kristiansen om å kjøpe 100% av aksjene i Per E. Kristiansen Transport AS.

Publisert

Med på kjøpet følger også 100% av aksjene i Pekas Eiendom AS som har terminal- og kontorbygg på Rudshøgda samt en eiendom i Ringsakerveien på Rudshøgda.

Overtagelsesdato er satt til 1. juni 2017. I løpet av 2017 vil transportselskapet bli fusjonert inn i Litra Termo AS, mens eiendomsselskapet vil bestå som eget selskap under morselskapet Litra AS.

Både Steinar og Sindre Kristiansen vil jobbe videre i selskapet, mens ledelsen i «nye» Litra Termo AS vil være som i dag, med Vegard Narmo som adm. direktør og Jonnie Thorstad som nestleder.
Oppkjøpet vil øke Litra Termos årsomsetning med 60-70 millioner kroner.

- Oppkjøpet styrker Litra Termos posisjon som en nasjonal termotransportør gjennom tilgang til kjøle/fryseterminal og Per E. Kristiansens gode distribusjonsnettverk på Østlandet. Per E. Kristiansen Transport AS består av svært dyktige og erfarne medarbeidere som vil styrke Litra Termos mulighet til å tilby en større kundegruppe enn i dag, kostnadseffektive og kvalitetsriktige transporter, sier konsernsjef Narmo i en pressemelding.