I 2. kvartal 2017 utførte norske lastebiler et samlet transportarbeid på 5,2 milliarder tonnkilometer ved kjøring innenlands og i forbindelse med import og eksport.

Hver tredje kilometer er tomkjøring

Norske lastebiler transporterte 116,6 millioner tonn i Norge og utlandet i 1. halvår 2017. Om lag 30 prosent av den kjørelengden i Norge var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Norge fraktet de norskregistrerte lastebilene 114,1 millioner tonn gods, noe som er 6,0 prosent mindre enn samme periode 2016. Transportarbeidet var på 8,9 milliarder tonnkilometer som er 3,2 prosent mindre enn i tilsvarende periode året før, det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Om lag 30 prosent av den kjørelengden i Norge var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen. Dette er omtrent samme tomkjøringsprosent som i 1. halvår 2016. Siden godssammensetningen på utenlandsturene som regel er en annen enn ved kjøring i Norge, er tomkjøringsandelen klart mindre på utenlandsturene. I 1. halvår 2017 var den på litt over 20 prosent.

 

Av godset som ble transportert i Norge, utgjorde massetransport 65,7 millioner tonn, eller 57,6 prosent av all lastebiltransport i 1. halvår. Målt i tonnkilometer var andelen 25,0 prosent, som indikerer at massetransporten i stor grad foregår lokalt over kortere avstander. Målt i tonnkilometer er transport av stykkgods og andre bearbeidede varer størst, med en andel på 29,9 prosent.

 

I 2. kvartal 2017 utførte norske lastebiler et samlet transportarbeid på 5,2 milliarder tonnkilometer ved kjøring innenlands og i forbindelse med import og eksport. Dette er 4,2 prosent mindre enn i samme kvartal i 2016. Transportmengden gikk ned med 9,3 prosent i den samme perioden.

I nasjonal transport med norskregistrerte biler gikk transportarbeidet ned med 3,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2016. Transportert godsmengde gikk også ned med 9,2 prosent i den samme perioden. Dette kan henge sammen med at påsken var i april i år, og i mars i fjor.

 
Powered by Labrador CMS