Felles utlysing av tilskuddordninger:

NØL EI: 15. desember er frist for å søke de ulike tilskuddsordningene fra Kystverket.
NØL EI: 15. desember er frist for å søke de ulike tilskuddsordningene fra Kystverket.

112 millioner til konkurransedyktig sjøtransport

15.desember er søknadsfristen for tre ulike tilskuddordninger som Kystverket forvalter. Man kan søke tilskudd til godsoverføring, tilskudd til effektive og miljøvennlige havner og tilskudd til havnesamarbeid.

Publisert

Til sammen kan 112 millioner kroner tildeles søkere med kvalifisert prosjekt – og denne sjansen bør ikke aktuelle søkere la gå fra seg.

Foruten en felles søknadsfrist 15. desember 2019, har de tre tilskuddordningene det til felles, at de skal legge til rette for en konkurransedyktig sjøtransport, slik at sjøveien blir valgt for godstransport der hvor dette er mulig.

Stor interesse

– Å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten er en viktig oppgave for Kystverket. Disse tilskuddordningene er noen av virkemidlene Kystverket kan benytte i dét arbeidet. Vi har opplevd stor interesse om ordningene, og vi håper at dette fortsetter i 2020, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen - på Kystverkets nettsider.

Utlysingen skjer med forbehold om at Stortinget vedtar forslaget til statsbudsjett for 2020.

Godsoverføring

Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø skal bidra til godsoverføring gjennom etablering av nye sjøtransporttilbud for gods som i dag går på vei. Rederier innen EØS, med skip flagget i et EØS-land kan motta tilskuddet i maksimalt tre år. I forslaget til statsbudsjett for 2020, er det satt av 50 millioner kroner til denne ordningen.

Effektive og miljøvennlige havner

Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner, skal bidra til å øke effektiviteten i logistikkjeden gjennom tiltak i havn. Målet er at prosjektene skal munne ut i redusert tidsbruk for skip og lastebiler i havn. I forslaget til statsbudsjett for 2020 er det satt av cirka 51 millioner kroner til denne ordningen.

Havnesamarbeid

Tilskudd til havnesamarbeid skal bidra til økt transportkvalitet og redusert priser i havn. Havnene skal samarbeide om felles løsninger, som kan bidratt til at kostnadene for brukerne av havnene, går ned. I forslaget til statsbudsjett for 2020, er det satt av om lag 11 millioner kroner til ordningen.