LOGISTIKK 23

Logistikkredaksjonen, ved redaktør Glenn Lund i Logistikk Inside (f.h.) og Øyvind Ludt i Moderne Transport/Mtlogistikk.no, ser frem til å treffe deg på LOGISTIKK 23 på Vika kino i Oslo 31. mai.
Logistikkredaksjonen, ved redaktør Glenn Lund i Logistikk Inside (f.h.) og Øyvind Ludt i Moderne Transport/Mtlogistikk.no, ser frem til å treffe deg på LOGISTIKK 23 på Vika kino i Oslo 31. mai.

Vi ses på LOGISTIKK23!

31. mai er det nok en gang tid for årets høydepunkt for Moderne Transport og Logistikk Inside. Da gjentar vi fjorårssuksessen med logistikk-konferanse på Vika kino i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Få maks rabatt!

Logistikk Inside-abonnenter får 1000 kroner i rabatt på konferansebillettene til Logistikk23. (+ 20 prosent rabatt om du bestiller to eller flere billetter).

Det er kun litt over 200 billetter tilgjengelig, så pass på å booke din billett mens det fortsatt er ledige plasser!

Påmelding gjør du her.

Logistikk Inside er forlaget Bjørgus og Moderne Transports premium-tjeneste innen logistikkjournalistikk.

Abonnement koster 2990,- i året og kan tegnes her.

Her finner du påmelding og info om konferansen.

Målet med Logistikk 23 er å ha samle alle deler av logistikkbransjen i ett felles arrangement, på motsatt side av året av Transport & Logistikk. Den skal gi godt faglig påfyll, og gi gode muligheter til nettverksbygging mellom både transportører, speditører, leverandører samt vareeiere og transportkjøpere.

Logistikkredaksjonen har tatt pulsen på den norske logistikk- og transportbransjen i mange tiår og er godt kjent med hvor skoen trykker for norske logistikkbedrifter og norske vareeiere. Den innsikten bruker vi, sammen med resten av programkomiteen, til å levere en fjellstø faglig konferansemeny.

Som i fjor deles dagen inn i fire temabolker:

Vareeierens perspektiv

Logistikktjenestene i Norge formes i grensesnittet mellom en vareeiers behov og tjenestetilbudet til aktørene i logistikksektoren. I denne temaøkten gir vi vareeeiernes perspektiver på logistikken.

Hvordan navigere i en kaotisk logistikkverden?

Pandemi, komponent- og råvaremangel, inflasjon og krig med der tilhørende økte spenninger i internasjonale relasjoner, har gjort at de globale forsyningskjedene er i ulage og i konstant endring. For alle som jobber med forsyningskjeder er det avgjørende at man danner seg en oversikt over hvordan terrenget ser ut i 2023.

Fremtidens uendelige muligheter

På fjorårets konferanse fokuserte vi mye på fremtidens transportløsninger, enten det var snakk om autonome skip eller droner. I år beveger vi oss over fra hardware til software og det som blir en stadig mer viktig del av hverdagen i norske bedrifter: Endringsledelse.

Et bærende element i denne temabolken er kunstig intelligens og maskinlæring, og hvordan det vil forme næringslivet fremover.

Grønt og lønnsomt

Bærekraft har blitt et moteord i næringslivet. Men har du lagt merke til at når man snakker om bærekraft er det som regel miljøaspektet som alltid trekkes frem, og at det at satsingen også skal være lønnsom er noe som er underkommunisert?

I denne økten retter vi søkelyset på de som lykkes i å omsette miljøinitiativ til penger og ei kull-sort bunnlinje. Slik kan andre inspireres til grep som kan gjøre det lettere å gå til økonomisjefen for å be om midler til grønne miljøgrep.

Ikeas Carl Aaby, AI-ekspert Inga Strümke, Christian Holth i Wallenius Wilhelmsen og sjeføkonom Kari Due-Andersen er blant foredragsholderne på Logistikk23, 31. mai på Vika Kino.
Ikeas Carl Aaby, AI-ekspert Inga Strümke, Christian Holth i Wallenius Wilhelmsen og sjeføkonom Kari Due-Andersen er blant foredragsholderne på Logistikk23, 31. mai på Vika Kino.

Du vil blant annet høre mer fra disse: IKEA-sjefen Carl Aaby gir oss en vareeiers perspektiv på logistikken. NTNU-forsker Inga Strümke forteller om mulighetene og fallgruvene med kunstig intelligens i logistikksektoren. Christian Holth forteller hvorfor Wallenius Wilhelmsen legger om sin forsyningskjede for å sementere sin posisjon som verdens største biltransportør. Sjeføkonom Kari Due-Andresen gir oss en solid dose makroøkonomisk påfyll.

Dagskonferanse med avslutning i skjærgården

Man skal ikke undervurdere verdien i å knytte nettverk, der man kan diskutere inngående en til en eller i en liten gruppe. Det gir ofte nye perspektiver og er nyttig å ha med seg inn i arbeidshverdagen.

For de som ønsker å ta fagdiskusjonene etter at konferansen er ferdig, setter vi i samarbeid med Logistikkforeningen opp et tilbud om en sosial avslutning i Osloskjærgården, akkurat som i fjor.

Arrangementet er et tilvalg du krysser av for når du bestiller konferansebillett.

Vi ses 31. mai!

Powered by Labrador CMS