Snøkrabbe og storhavn for Kirkenesterminalen

Kirkenesterminaleni Sør-Varanger rammes hardt av russisk importstopp.Men snøkrabben og ny storhavn gir ny giv.

Publisert Sist oppdatert

- Etter gode år har vi blitt rammet av sanksjoner fra russisk hold. På grunn av sanksjonene mellom vesten og Russland er grensen stengt for all fisk. Det berører oss sterkt. Biler har gått jevnlig med fisketransport til Russland. Nå er det stopp, forteller daglig leder Randi W. Mathisen ved Kirkenesterminalen.

For få år siden var det åtte ansatte ved Kirkenesterminalen. I dag er staben redusert til fire.

Kirkenesterminalen AS som eies av Eimskip Norway og Råfisklaget ble opprettet i 1996 og hadde sin første landing i november 1997.

Den relativt unge bedriften Kirkenesterminalen har på bare noen år slått seg stort opp på fisk fra Barenthavsflåten.

Året etter den første landingen omsatte selskapet 10.000 tonn i sitt fryselager, for siden å bli mangedoblet.

Kaianlegget til Kirkenesterminalen er på 150 meter

I tillegg kommer en dolphin på 30 meter. Dybden er drøyt 9 meter.

I frysehotellet på 4000 m2 foregår både sortering, veiing, emballering og oppgjør mot råfisklag.

Gir muligheter

Med vår nærhet til Russland burde vi ha alle muligheter til å øke aktiviteten på sikt, understreker Mathisen.

Snøkrabben har vært en kjær tilkomst for terminalen.

Mathisen forteller at både norske og europeiske båter leverer denne nyheten som fiskes på dybder ned til 300 meter. Fisket foregår rundt smutthullet.

Kirkenesterminalen er kontraktør for Statoil og leverer bunkers tog-smøreolje til fiskebåtene. En god del oljeprodukter leveres også til næringslivet lokalt.

– Vi tilbyr også lager for agn og emballasje til fiskeflåten, sier Mathisen.

Kystverket og Statens vegvesen anbefaler en ny stamnett-terminal på vestsida av Tømmerneset ved Kirkenes. En ny storhavn kan bidra til vekst i næringslivet i hele Barentsregionen og styrke Kirkenes som transportknutepunkt.

Til tross for den begredelige situasjonen med Russland, ser Mathisen mange lyspunkter for næringen i nord.

– Blant annet skjer det mye interessant i Sør-Varanger med utbygging av oljerelatert virksomhet. Dersom situasjonen med sanksjoner på sikt blir opphevet, vil det bli stor aktivitet her lokalt. Vi håper å få ta del i noe av denne aktiviteten, fremhever Mathisen som understreker at fisk må folk ha.