Kystverket til Samferdsels-departementet

Den nye regjeringen flytter Kystverket inn under Samferdselsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Dermed får samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen også ansvar for sjøtrafikken.

Kystverket var tidligere underlagt Fiskeri- og kystdepartementet.

– Det blir spennende å kunne jobbe enda tettere med de andre samferdselsetatene. Jeg er sikker på at vi får til et godt samarbeid, og at vi sammen kan jobbe for effektive og miljøvennlige samferdselsløsninger.  I dette vil kysten og kystveien stå svært sentralt, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Det tidligere Fiskeri- og kystdepartementet legges nå ned, og fiskeridelen flyttes inn under næringsdepartementet.

- Jeg har alltid ment at Kystverket er en transportetat, og at vi hører hjemme i det selskapet. Jeg tror dette vil tjene sjøtransporten, sier Slotsvik til smp.no.

Mange har vært kritiske til den tidligere delingen, siden det har vært vanskelig å se den totale sammenhengen mellom transport på vei og bane og på kjøl.

Ifølge Slotsvik, var det overraskende at Kystverket havnet inn under Samferdselsdepartementet.

- Jeg trodde vi havnet inn under nærings- og handelsdepartementet, sier hun.