Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foran en selvkjørende buss i sommer.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foran en selvkjørende buss i sommer.

Grønt lys for selvkjørende biler i Norge

– Framtidens transportmidler vil gjøre hverdagen enklere for folk flest, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Publisert

Den såkalte «Lov om utprøving av selvkjørende biler» ble enstemmig vedtatt av Stortinget tirsdag ettermiddag.

Trer i kraft ved nyttår

Loven gjør det i praksis mulig å sette i drift helt førerløse kjøretøy på norske veier, så lenge søkeren kan sannsynliggjøre at bilen er i stand til å kjøre seg selv. Loven skal etter planen tre i kraft 1. januar 2018. Dermed kan det bli mulig å søke allerede like over nyttår.

– Utviklingen av ny teknologi i transportsektoren skjer raskt, og særlig på kjøretøyområdet. Blant annet har vi sett en utvikling og sammenkobling av flere og bedre førerstøttesystemer, som på sikt vil gjøre det mulig for føreren å fri seg helt fra føreroppgavene. Denne utviklingen vil, med stor sannsynlighet, få stor betydning både for mer effektiv trafikkavvikling, økt mobilitet, miljø og ikke minst være svært viktig for trafikksikkerheten, sier Solvik-Olsen.

For å få tillatelse må søkeren oppfylle en rekke krav til trafikksikkerhet, kjøretøykontroll og nødprosedyrer. 

- Legger til rette

Reell utprøving under trygge rammer er avgjørende for å kunne realisere disse effektene, men til nå har lovverket, med sin forutsetning om en ansvarlig fører, satt begrensninger for utprøving av selvkjørende teknologi - og dermed også for videre utvikling.

– Formålet med den nye loven er å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø – med sikte på en mer permanent innfasing av slike kjøretøy i ordinær trafikk i framtiden. Med dette legger vi også til rette for utvikling og utprøving av ny teknologi, og vi bidrar til å sikre gode konkurranseforhold for norske teknologibedrifter. Vi vil legge til rette for at ny og fremtidsrettet teknologi tas i bruk, og gjerne utvikles i Norge, sier Solvik-Olsen.

Lovforslaget gjelder selvkjørende kjøretøy, hvilket innebærer at automatisering av skinnegående transportmidler og transportmidler på vann ikke omfattes.