Solvik-Olsen ser blått hav

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fått opp øynene for sjøtransport og havnesamarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Nylig besøkte han Ålesund og kystdirektør Kirsti Slotsvik, i forbindelse med sin kjøretur langs Rv3 og E39.

Sjøtema

Her ble samferdselsministeren orientering om arbeidet med å få overført eksport av fersk laks fra bil til kjøl fra Midt-Norge til Kontinentet. Men også nye havnetilbud og den nye Kysthavnalliansen som er etablert mellom Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) var tema.

Representanter fra havnene og prosjektgruppen for lakseeksport på kjøl presenterte status i arbeidet. Carsten Steffensen fra Blue Water Shipping orienterte om logistikkløsninger med kostnader og seilingsopplegg for fersk laks fra Midt-Norge til Esbjerg og videre ut i Europa.

Fordelene

Solvik-Olsen fikk belyst sjøtransporteøsningenes konkurransefortrinn til dagens veitransport av fersk fisk både i tid og kostnader.

Ministerens statssekretær Tom Cato Karlsen og Helge Orten fra Stortingets transportkomite fikk også anledning til å møte kystdirektør Kirsti Slotsvik og øvrige representanter fra kystnæringen.

Kystverket har vært en aktiv pådriver for å vise de muligheter som ligger i sjøtransport av fersk fisk, og det å få overført gods fra vei til sjø generelt.