Blåste i gang Jernbaneforum

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blåste i gang Jernbaneforum 2016 på Lillestrøm tirsdag, det 14. forum i rekken.

Publisert Sist oppdatert

Han hadde klare ambisjoner for norsk jernbane frem mot 2050, og viste blant annet til plandokumentet NTP 2018-2029, noe han understreket er et godt og solid utkast for fremtidig godsstrategi.

– Det er av største viktighet å lytte til hva fagetatene sier, for selvsagt også ta hensyn til det når vi bygger fremtidens transport på skinner, understreket samferdselsministeren og fortsatte: - Jernbanens rolle i samfunnet må styrkes. Ønsket om en jernbane til Kirkenes er en god idé og har store fordeler. Men det er snakk om å prioritere, og da må det først og fremst satses på vedlikehold og opprustning av eksisterende skinneganger. Vedlikehold og fornying er mitt hjertebarn, sa Solvik-Olsen.

Solid eksempel

Samferdselsministeren trakk frem CargoNets positive resultater fra desember i fjor, hvor godsaktøren hadde samme forutsigbarhet og kvalitet som Flytoget.

– Det er noe å slå i bordet med, ifølge Solvik-Olsen.

Igjen fremhevet han betydningen av lengre krysningsspor. Men han understreket at opprustning til en optimal terminalstruktur er minst like viktig.

– Det ligger også i vår beredskapspakke, hvor vi fremhever beredskapsterminaler som viktige ledd for at logistikkjeden skal funke. Vi må ha terminaler til å ta imot godset. Men de trenger ikke akkurat å ligge i sentrum, og det er viktig å ta nye arealer i bruk. Vi kan ikke bare se ulempene, men heller fordelene med å tenke og planlegge nytt. Terminalprosessene er godt i gang både i Trondheim og Bergen, sa Solvik-Olsen.

Går på skinner

Samferdselsministeren viste også til planer og fremdrift for konkurranseutsetting i Norge, og fremhevet at det jobbes godt med grensekryssende godstransport.

– Det er viktig at godset kan gå på skinner fra Göteborg Havn til Alnabru, fremfor med bil. Derfor er det viktig å gjøre gods på jernbane mer konkurransedyktig. Det gjelder å samhandle på en annen og ny måte enn i dag. En må disponere både mannskap og materiell på en fleksibel måte, understreket Solvik-Olsen og viste til Sveits som har 70 ulike aktører i sitt jernbanesystem.