Norsk-svensk jernbanesamarbeid

Norsk-svensk samarbeid om utredning av jernbanetrafikken mellom Oslo og Göteborg.

Publisert Sist oppdatert
 

- Potensialet for å øke person- og godstrafikken på bane mellom Oslo og Göteborg må vurderes nærmere. Norske og svenske myndigheter er derfor enige om at Jernbaneverket og det svenske Trafikverket skal utrede forutsetningene for å utvikle jernbanetrafikken mellom de to byene på kort og lang sikt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.  

Samferdselsdepartementet vil gi Jernbaneverket i oppdrag å lede utredningsarbeidet, mens Trafikverket skal delta i utredningen.  

Dette kom fram da representanter fra Samferdselsdepartementet og det svenske Näringsdepartementet møttes 27. august i Stockholm for å følge opp møtet mellom de to transportministerne som ble holdt i desember 2013. 

Den norske og den svenske regjeringen er ellers enige om at utviklingen av grensekryssende infrastruktur fortløpende skal skje i dialog mellom departementer og øvrige myndigheter på norsk og svensk side. Grensekryssende infrastruktur omfatter også nasjonale luftfarts- og havneknutepunkter.  

Samferdselsdepartementet og Näringsdepartementet er også enige om å fortsette samarbeidet om Ofotbanen og Malmbanan som Jernbaneverket og Trafikverket har innledet.