Fortsetter som operatør

Larvik Havn KF inngår en ny avtale med Larvik Containerterminal AS om videre drift av containerterminalen på Revet. 

Publisert

Avtalen innebærer å utføre operatør- og terminaltjenester etter nærmere fastsatte vilkår og har en varighet på ti år med mulighet for en ytterligere forlengelse på fem år.

– Vi er en proaktiv og fremtidsrettet havn, med fokus på pålitelighet og effektivitet. Vår målsetting er å være et nasjonalt intermodalt knutepunkt og tilby våre kunder effektive og enhetlige løsninger. Vi har behov for en samarbeidspartner som tilrettelegger og bidrar til denne utviklingen. LCT møter oss svært godt på disse
områdene, og vi ser frem til et videre samarbeid til det beste for våre kunder,sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

En velfungerende containerterminal er et viktig bidrag til mulighet for vekst i regionen. Gjennom den nye operatøravtalen skal begge parter arbeide for at containerterminalen utvikles, styres, driftes og vedlikeholdes i
overensstemmelse med de høyeste industristandarder innenfor helse, miljø, sikkerhet, etikk og kundetilfredshet.

Partene har i samarbeid avtalt en plan for innfasing av nye IT- og digitaliserings-løsninger, investeringer i nytt terminalutstyr og andre handlinger og initativ for økt effektivitet og håndtering av vekst.

– Vi er veldig glad for å ha blitt valgt som operatør av containerterminalen i Larvik. Dette er en anerkjennelse for det arbeidet som er gjort av alle ansatte i våre selskaper gjennom mange år. Videre er dette en bekreftelse på at vi leverte et meget godt og gjennomarbeidet tilbud i forbindelse med anbudet. Gjennom denne kontrakten
befester vi vår posisjon som en profesjonell og serviceinnstilt aktør i dette markedet.
Vårt fokus vil være å modernisere containerterminalen og sikre enda høyere produktivitet, slik at vi kan gjøre Larvik attraktivt for nye rederier, andre aktører og tiltrekke ytterligere volumer. Vi vil satse på å utvikle kompetansen til de ansatte, og fremtidig rekruttering vil være lokal. LCT skal være en langsiktig, innovativ,
serviceorientert og markedsorientert bedrift som vil jobbe kontinuerlig for økt containervolum over Larvik havn, og at Larvik Containerterminal vil være den foretrukne og best drevne containerterminalen på Oslofjordens
vestside, sier daglig leder i Larvik Containerterminal AS, Thomas Arbo Høeg.

Med rundt 40 prosent av samlet omsetning, er container den største virksomheten til Larvik Havn KF. Ny operatøravtale vil bidra til økt forutsigbarhet i dette forretningsområdet.

- Prosessen med ny operatøravtale startet for halvannet år siden. Anbudsgrunnlaget ble utviklet etappevis etter dialog med markedet. Prosjektansvarlig har vært Knut Jørgen Solheim Heum. Vi ønsker å understreke det gode samarbeidet mellom Larvik Havn KF og Larvik kommunens anskaffelsesteam ved innkjøpsleder Torstein Åkra
og kommuneadvokat Merete Lindhjem i denne prosessen, opplyser havnedirektør Jan Fredrik Jonas i en melding sendt til Moderne Transport.

Powered by Labrador CMS