Vegdirektør Terje Moe Gustavsen peker på at teknologien vil vi det bærende elementet i neste NTP.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen peker på at teknologien vil vi det bærende elementet i neste NTP.

– NTP vil bli preget av teknologi

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen pekte fram mot neste NTP da han var førstemann på podiet under Transport & Logistikk på Gardermoen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I sin innledning trakk Terje Moe Gustavsen fram en realitet, som unektelig vil få store konsekvenser for alle former for transport i Norge. Norge er blant de hurtigst voksende land i Europa, og vil etter dagens prognoser passer seks millioner innbyggere i 2040 og sju millioner innbygger ei 2060.

– Dette kommer til å påvirke oss ganske mye. Sammen med rundt 60 prosent økning i kjøpekraft fram mot 2060, vil dette tilsvare en dobling av innenlands transport, sa Gustavsen.

Les også: Schenker-prisen til NLP

Han tok også en gjennomgang av de Nasjonale Transportplanene som har vært laget de siste to tiårene. Der den forrige hadde et klart klima- og miljøfokus, vil den neste peke enda kraftigere inn i fremtiden.

– Neste NTP, som skal gjelde fra 2022, kommer til å bli preget av teknologi, sa Gustavsen.

Utkast til den kommende NTP skal leveres innen utgangen av 2019, og Gustavsen oppfordret bransjen til å engasjere seg nå for å ha en påvirkning.

Når det gjelder miljø og utslipp, trakk Gustavsen fram tall som gir grunnlag for håp.

– I 2014 slapp transportsektoren ut 10,1 millioner tonn Co₂. I 2016 var tallet 9,7 millioner tonn og i fjor var vi nede i 8,8 millioner tonn, fortalte Gustavsen.

– Elektriske biler står for en del av reduksjonen, men også biogass. Men disse tallene forteller meg at dette skal vi få til, sa Gustavsen og pekte på at ytterligere reduksjon vil finne sted, siden alle nye lette varebiler skal være utslippsfrie innen 2025 og alle tyngre kjøretøy innen 2030.

Terje Moe Gustavsen viste til tall som viser at veitransporten er svært dominerende på innenlands transport i Norge.
Terje Moe Gustavsen viste til tall som viser at veitransporten er svært dominerende på innenlands transport i Norge.

Gustavsen kom også inn på godsoverføringen fra vei til bane og sjø i sin innledning.

– Det er vel stort sett blitt med festtalene, sa han, og la til at den relative gevinsten av overføring av gods vil bli mindre, når veitransporten stadig blir mer miljøvennlig.

– Transportmidlenes fordel er i endring. Tidligere har jernbanen hatt et stort fortrinn på sikkerhet. Det fortrinnet blir nå redusert når veisikkerheten er blitt bedre. Samtidig blir det relative fortrinnet når det gjelder miljø redusert, når veitransporten blir mer klimavennlig.

Powered by Labrador CMS