Selv om speditørene konkurrerer om kunder og last, er det det nært og godt samarbeid om å fåtil gode løsninger på havna i Trondheim. F.v. : Atle Kjerstad, NorLines, Rune Aspaas, Trondheim losse- og lastekontor, Terje Frengen, J.P.Strøm og Bjørn Tore Gellein i P.T. Lykke. Foto: Trondheim Havn.

Fra forening til AS

"Stø kurs videre for Trondheims havnearbeidere", melder Trondheim Havn.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«En prosess er over. Endelig kan Trondheim losse- og lastekontor kalle seg et fullverdig, selvstendig aksjeselskap. Ingen ante utfallet da det danske speditørfirmaet Holship utfordret fortrinnsretten til havnearbeiderne i Drammen. Det mye omtalte 'havneslaget', mobiliserte havnearbeidere til demonstrasjoner og boikott i hele Norge» , forteller Trondheim Havn videre.

I desember 2016, etter en treårig kamp i retten, var slaget tapt. De internasjonale spillereglene i EØS-avtalen fikk forrang, og Høyesterett dømte i Holships favør.

- Med Holship-dommen ble forutsetningene for drift av laste- og lossekontoret forandret, og Trondheims Dampskipsexspeditørers forening ønsket ikke lengre å være ansvarlige for den økonomiske delen av Trondheim losse- og lastekontor, forklarer Bjørn Tore Gellein, daglig leder i Spedisjon og skipsmeglerfirma Per T. Lykke AS på Trondheim havns nettsider.

Holship-dommen opphevet fortrinnsretten og åpnet for fri konkurranse om havnearbeid i hele landet. Losse- og lastekontorer langs hele Norgeskysten ble slått konkurs, kjøpt opp eller oppløst. I Trondheim har man funnet en annen løsning.

Fant en løsning

Trondheim losse- og lastekontor var organisert som nonprofitt-forening. Uten Dampskipsekspeditørers forening i ryggen og fri konkurranse på havna, ble det en ugunstig organisasjonsform.

- Å avvikle Trondheim losse- og lastekontor,kunne ha vært et alternativ. Imidlertid har den økonomiske situasjonen vist at selskapet har livets rett, forteller Gellein videre på nettsidene.

Løsningen ble at Trondhjems Dampskips Expeditørforenings, representert med Bjørn Tore Gellein, Terje Frengen og Oddgeir Hepsø overtok Trondheim Losse og Lastekontor i november 2018. De etablerte TLL AS. Nå er alle aksjene overdratt til ansatte i Trondheim Kai og Lossekontor -- vederlagsfritt.

Trenger fagfolkene og kompetansen

- Vi har hatt et sterkt ønske om å videreføre Trondheim losse- og lastekontor. Dette fordi vi er avhengig av å ha folk som kan laste og losse båter og bistå på våre terminaler. Vi ønsket å drive dette videre med de samme folkene og med den kompetansen de besitter. Vi mener derfor at sluttresultatet ble veldig godt for alle parter. forteller Gellein videre.

Alle ansatte ble med videre,

- Vi er helt avhengig av å kunne bruke et losse-kontor. Det er ikke bare å knipse i fingrene å få syv mann på kaia ved behov, uten at du har en slik formidlingssentral som dette er, supplerer Terje Frengen, skipsmegler hos J.P.Strøm Shipping AS.

Ingen begrensning lenger

- Nå kan vi gå bredere ut i et større marked enn tidligere. Som forening var vi unntatt fra sysselsettingsloven, men geografisk begrenset til havna. Nå kan vi også utføre oppdrag utenfor havna, forklarer Rune Aspås, daglig leder i Trondheim losse- og lastekontor.

Kilde: Trondheim Havns nettsider.

Powered by Labrador CMS