Hardangerbrua åpner i august

Statens vegvesen har i samråd med Samferdselsdepartementet bestemt at Hardangerbrua blir åpnet for trafikk lørdag 17. august 2013.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har valgt den siste lørdagen i skoleferien for at dette skal kunne bli en stor folkefest for Hardanger, sier prosjektleder Øivind L. Søvik i Statens vegvesen.

Broa vil være et strategisk knutepunkt og ha stor betydning for både trafikken nord-sør på Vestlandet og på trafikken mellom øst og vest. Selv om E16 mellom Sogn er fergefri, vil trolig mange transportører velge riksvei 7 mellom øst og vest som det korteste og raskeste alternativet. 

Kjørebanen blir flatet ut

Sluttarbeidet på de ulike entreprisene på Hardangerbrua pågår for fullt. De siste ukene har det vært tilpasninger på de to endeseksjonene på kjørebanen. Disse er nå i rett høydeposisjon, men det står igjen litt sveising før endeseksjonene er helt ferdige.

Det er fortsatt mye kompletteringsarbeid igjen før Hardangerbrua kan åpnes for trafikk, ikke bare maling, elektroarbeid og asfalt, men mye annet – til dels komplisert tilpassingsarbeid.

Vallaviktunnelen

Kolonnekjøringen i Vallaviktunnelen ble avsluttet tirsdag 30. april, og det er nå fri ferdsel gjennom tunnelen. Statens vegvesen sender en stor takk trafikantene som har vist stor tålmodighet under den langvarige perioden med kolonnekjøring gjennom tunnelen.