Vil bli best i Norge

Havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand satser på å gi det beste havnetilbudet i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sørlandshavnen helt på sydspissen av Norge er under transformasjon med store tilpasninger som krever god økonomi.

- For å holde tritt med 50-års perspektivet i vår havneplan frem mot 2065 kreves det å tenke langt, sier havnedirektøren som vi møtte på NHOLT-kongressen nylig.

Fortrinn

– Sørlandshavnene har et fortrinn fremfor andre norske havner, mener Aglen som har stor tro på den såkalte Jyllandskorridoren, en transportkorridor som har en akse fra Hirtshals og nedover kontinentet.

– Vi må overbevise politik[soft hyphen]erne om viktigheten av å få godset ned til kaikanten, og hvor viktig sjøveis transport er i et internasjonalt multimodalt knutepunkt. Vi har allerede planene klare for jernbanetilknytning i vår fremtidige containerhavn, forteller havnedirektøren.

Han understreker også at Kristiansand havn er et viktig strategisk punkt for EUs transportnettverk.

– EU har over tid jobbet med transportnettverkene sine. Vi må tilpasse våre kapasiteter til dette. Den korteste veien fra Danmark er Kristiansands-området. EU har vært tydelig på det de siste årene og har blant annet bygget firefelts motorvei til toppen av Nord-Jylland og de har fått på plass en tospors jernbane helt inn i havna i Hirtshals, sier Aglen.

– I konkurranse med andre norske havner er vårt absolutte fortrinn at vi ligger der vi ligger. Kristiansands-regionen er allerede beskrevet som et av de viktigste knutepunktene i landet. Med det som utgangspunkt vil vi jobbe videre med vår posisjon og finne ut om det er flere havner på Sørlandet som kan involveres for å styrke regionens posisjon, sier Aglen.

Samspill

Alnabru i Oslo er i dag det viktigste knutepunktet i Norge i det transeuropeiske transportnettet, TEN-T, men kapasiteten er i ferd med å sprenges.

Konsulentselskapet COWI utreder et strategisk havnesamarbeid mellom Kristiansand, Arendal og Mandal, for å se på hvilke muligheter et slikt samarbeid kan gi.

Et aspekt er hvordan de tre havnene kan posisjonere seg i forhold til det transeuropeiske nettverket, og supplere den sprengte kapasiteten ved Alnabru.

Powered by Labrador CMS