Vil bli best i Norge

Havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand satser på å gi det beste havnetilbudet i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Sørlandshavnen helt på sydspissen av Norge er under transformasjon med store tilpasninger som krever god økonomi.

- For å holde tritt med 50-års perspektivet i vår havneplan frem mot 2065 kreves det å tenke langt, sier havnedirektøren som vi møtte på NHOLT-kongressen nylig.

Fortrinn

– Sørlandshavnene har et fortrinn fremfor andre norske havner, mener Aglen som har stor tro på den såkalte Jyllandskorridoren, en transportkorridor som har en akse fra Hirtshals og nedover kontinentet.

– Vi må overbevise politik[soft hyphen]erne om viktigheten av å få godset ned til kaikanten, og hvor viktig sjøveis transport er i et internasjonalt multimodalt knutepunkt. Vi har allerede planene klare for jernbanetilknytning i vår fremtidige containerhavn, forteller havnedirektøren.

Han understreker også at Kristiansand havn er et viktig strategisk punkt for EUs transportnettverk.

– EU har over tid jobbet med transportnettverkene sine. Vi må tilpasse våre kapasiteter til dette. Den korteste veien fra Danmark er Kristiansands-området. EU har vært tydelig på det de siste årene og har blant annet bygget firefelts motorvei til toppen av Nord-Jylland og de har fått på plass en tospors jernbane helt inn i havna i Hirtshals, sier Aglen.

– I konkurranse med andre norske havner er vårt absolutte fortrinn at vi ligger der vi ligger. Kristiansands-regionen er allerede beskrevet som et av de viktigste knutepunktene i landet. Med det som utgangspunkt vil vi jobbe videre med vår posisjon og finne ut om det er flere havner på Sørlandet som kan involveres for å styrke regionens posisjon, sier Aglen.

Samspill

Alnabru i Oslo er i dag det viktigste knutepunktet i Norge i det transeuropeiske transportnettet, TEN-T, men kapasiteten er i ferd med å sprenges.

Konsulentselskapet COWI utreder et strategisk havnesamarbeid mellom Kristiansand, Arendal og Mandal, for å se på hvilke muligheter et slikt samarbeid kan gi.

Et aspekt er hvordan de tre havnene kan posisjonere seg i forhold til det transeuropeiske nettverket, og supplere den sprengte kapasiteten ved Alnabru.