Avd. leder Hanne Solgaard Andersen i Tollregion Øst-Norge snakker om en ny toll-verden. Foto: Per Dagfinn Wolden

Fremtidens toll-løsninger

Dagens utfordringer er økte varestrømmer, økt trafikk og økte volumer på landevei, forteller avd. leder Hanne Solgaard Andersen i Tollregion Øst-Norge.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hun pratet for «sin syke mor», men også til beste for transport- og logistikknæringen, da hun innledet på NHO Logistikk og Transports (NHOLT) fagseminar i Oslo nylig.

Tolletaten rigger seg nå for fremtidige utfordringer innen vareførsel og grensekontroll.

Strekker ikke til

Hun understreker også det store presset på grensetollstedene, særlig Svinesund. Økt godstransport fører også til økt press på fysisk infrastruktur med fulle parkeringsplasser og køer. Begrenset digitaliseringsgrad, manuell og tidkrevende behandling av informasjon gjør at kontrollkapasiteten ikke strekker til.

Digital tilrettelegging

– Derfor ønsker vi utfasing av direktekjøringsordningen på sikt med tanke på digital tilrettelegging.

I år setter Tolletaten i gang et pilotprosjekt med ekspressfortolling på landevei på Ørje tollsted i Østfold for å teste ut nye fortollingsprosedyrer. Dette er det nest største tollstedet for trafikk av varetransport på landevei. I 2016 passerte i underkant av 2,5 millioner kjøretøy inn og ut av Norge på Ørje.

Smidigere grensepassering

Ekspressfortolling er en ny tollprosedyre. Tolletaten har behov for mer informasjon om varestrømmene før grensepassering for å plukke ut de rette objektene for kontroll og dermed øke treffsikkerheten. Tolletaten skal motta all informasjon om last og kjøretøy digitalt i forkant av grensepassering. Det betyr en smidigere grensepassering og bedre kontroll på varestrømmene. Dette tjener både næringslivet og Tolletaten på.

– Gevinstene er redusert stopptid, reduserte kostnader, smidigere grensepassering med færre kjøretøy og reduserte køer på tollsted. Dette vil igjen redusere press i ekspedisjonen, øke effektiviteten, samt redusere manuelle og tidkrevende arbeidsprosedyrer, forteller Solgaard Andersen.

Trenger pilotdeltakere

Hun oppfordrer aktører fra alle deler av logistikk-kjeden til å melde seg som pilot-deltagere.

– Dette er en unik mulighet for de med grensepasseringer over Ørje til å være med å teste fremtidens løsning, understreker Hanne Solgaard Andersen og henviser til Epost: ekspressfortolling@toll.no, eller telefon 22 86 06 22 for påmelding.

Powered by Labrador CMS