Verdens største kraner til Göteborg

Nordens viktigste havn ruster opp for fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Containerterminalen i Göteborg, APM Terminals Gothenburg AB, kjøper to nye super post panamax-kraner. Dette er verdens største kraner for lasting og lossing av containere.

- Med de nye kranene regner vi med å øke produksjonskapasiteten med 50 prosent på de største fartøyene. De øker også kapasiteten ved flere samtidige anløp, sier Keld Pedersen, administrerende direktør i APM Terminals Gothenburg.

De nye kranene, som er 45 meter høye, vil være på plass i løpet av oktober neste år.

I tillegg til de nye containerkranene, investerer havnen i to nye jernbanekraner og et nytt togspor som går rett ut til terminalen.

I dag er det åtte containerkraner, to jernbanekraner og fem spor ved containerterminalen i Göteborg.

- APM Terminals satsing på terminalen befester vår rolle som Skandinavias viktigste godsnav. Investeringene kommer hele Sveriges industri og næringsliv til gode, sier Magus Kårestedt, adm. dir. ved Göteborgs Havn AB.

Det pågår også flere andre store utbyggingsprosjekter i havnen, blant annet opprustning av 900 meter kai ved containerterminalen, oppføring av et stort importlager i samarbeid med DB Schenker og planlegging av en LNG-terminal.