Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023:

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningene til veiformål i 2023, og ønsker å prioritere vedlikehold av det vi har fremfor å bygge nytt.

Bråstopp for nyinvesteringer - prioriterer drift og vedlikehold av riksveiene

Regjeringen foreslår å bevilge 39,5 milliarder kroner til veiformål i 2023. Det er en nedgang på 376 millioner kroner fra ifjor. Legger man til at det har vært en sterk prisvekst i 2022 er nedgangen i bevilgninger til veiformål betydelig.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård hadde på forhånd varslet at mange ville bli skuffet over samferdselsbudsjettet for 2023 og at regjeringen ønsker å sette bremsene på innen samferdselssektoren. Forslaget bærer bud om bom stopp for en del veiprosjekter. Mens regjeringen kutter innen nyinvesteringer, økes bevilgningene til veivedlikehold med en drøy milliard kroner.

– Vi står i en ekstraordinær situasjon, med krig og energikrise i Europa, og stigende priser. Derfor må regjeringen prioritere trygghet og rettferdig fordeling. Det fører til en begrenset vekst i tildelingene til samferdsel. Vi har derfor valgt å prioritere drift og vedlikehold av riksveiene. Slik sørger vi for å ta vare på det vi allerede har, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i forbindelse med at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

Regjeringen foreslår å bevilge 39,5 milliarder kroner til veiformål. Det er en nedgang fra 2022-budsjettet på 376 millioner kroner. 33,4 milliarder kroner går til Statens vegvesen, 6,1 milliard kroner til Nye Veier og 19,4 millioner kroner til Vegtilsynet.

– Det vil fremdeles være høy aktivitet og det vil bli bygd vei i hele Norge. Vår viktigste oppgave er å fullføre de prosjektene som er startet opp. Det er viktig at vi holder rasjonell fremdrift i både små og store prosjekt, skriver samferdselsministeren videre.

For eksempel vil Rogfast bli bygget i regi av Statens vegvesen. Sotrasambandet, Lysaker–Ramstadsletta og Sørbotn–Laukslett er andre eksempler på store veiprosjekt som trenger mye penger hvert år de neste årene.

– Oppstart av noen av de største prosjektene som nå er klare, blir derfor utsatt. Jeg vet at mange som har forventet oppstart av "sine" prosjekt blir skuffet, men vi må være ansvarlige i den situasjonen vi er i nå og ta de vanskelige prioriteringene som trengs, melder han.

Prioriterer drift og vedlikehold

Regjeringen foreslår å bevilge cirka 9,4 milliarder kroner til drift og vedlikehold av riksveier som Statens vegvesen har ansvaret for. Det er over en milliard kroner mer enn for 2022. I tillegg kommer midler til drift og vedlikehold i Nye Veier sine prosjekt, som blir dekket innenfor bevilgingene til selskapet, og til OPS-strekningene (offentlig-privat samarbeid).

– I en tid der vi må gjøre vanskelige prioriteringer er det viktig at vi tar vare på det vi allerede har. God drift og godt vedlikehold av veiene våre er avgjørende for både folk og næringsliv i hverdagen. Den kraftige prisøkningen i samfunnet gjør at vi får stadig mindre for pengene. Med dette budsjettet sørger vi for at vi minst kan holde frem på dagens aktivitetsnivå, skriver samferdselsministeren.

Oppstart av nye veiprosjekter

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 18,5 milliarder kroner til investeringer i riksveier. Mye av dette går til prosjekt som nå er under bygging. Samtidig pågår det nå arbeid med å gjøre OPS-prosjektet E10/rv. 85 Hålogalandsvegen i Nordland og Troms og Finnmark klart for anleggsstart i tråd med tidligere vedtak av Stortinget. Det legger til rette for at anleggsarbeidene vil kunne starte opp i 2023.

Nye Veier har foreløpig lagt opp til å starte opp følgende prosjekt i 2023:

  • E6 Berkåk – Vindåsliane i Trøndelag (delprosjekt i E6 Ulsberg – Melhus)
  • E6 Storhove – Øyer i Innlandet (delprosjekt i E6 Moelv – Øyer)
  • E6 Sørelva – Borkamo i Nordland

– Selv om noen av de store prosjektene ikke blir startet opp nå, vil det være midler til noen mindre prosjekt. Det er jeg glad for. Vi må være varsomme med å starte opp for mange prosjekt, med tanke på faren for at økonomien kan bli overopphetet, skriver Nygård.

Det kan bli starta opp arbeid på følgende utbedringsstrekninger:

  • 70 i Møre og Romsdal
  • 80 i Nordland
  • 94 i Troms og Finnmark
  • 13 Skare – Sogndal i Rogaland og Vestland
  • E136 Dombås – Vestnes i Innlandet og Møre og Romsdal

Ferjer: Innfrir Hurdalsplattforma

Gjennom budsjettframlegget legger regjeringen opp til å innfri lovnadene om ferje i Hurdalsplattformen: Halverte takstar og gratis ferje i trafikksvake samband og til øyer og samfunn uten vei til fastlandet, fra midten av august.

Powered by Labrador CMS