Daglig leder Gunnar P. Lian i Rema Distribusjon Trondheim forteller at den prekære trafikksituasjonen i området skaper store vansker for transporten av Rema-godset. Foto: Per Dagfinn Wolden

Transportkrise i ventemodus

– Dette er bare et tragisk trafikk-kaos, sier Gunnar P. Lian, daglig leder i Rema Distribusjon Norge AS.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lian som også er leder i Fagråd Infrastruktur og Samferdsel i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) sikter til den prekære trafikksituasjonen ved Sandmoen kryss/E6 i Trondheim.

Her er store terminalaktører som Rema, Asko, Coop, Maske, Posten/Bring og PostNord etablert på et og samme område i et næringskluster.

- Dette legger et enormt press på oss for å få fram godset til mottakerne. Om nødvendig oppgradering av tilførselsveger og flere tilpassinger av Sandmoen kryss ikke iverksettes, vil neppe klusteret bli brukt like mye som aktørene ønsker, på grunn av en svært vanskelig trafikksituasjon, forteller en frustrert Lian.

1,6 mill. tonn

Terminalaktørene frakter årlig 1,6 millioner tonn gods inn og ut av Trondheim. Det er en godsmengde som tilsvarer ca. 300 semitrailere om dagen.

Det gjennomføres nå midlertidige tiltak for å ha klar Heggstadmoen som en avlastningsterminal for dagens Brattøra i påvente av ny terminal på Torgård.

- Men Heggstadmoen terminal blir ikke bedre enn infrastrukturen rundt terminalen. Vegsystemet rundt og i nærliggende områder må bedres. Midler til dette ligger ikke inne i forslag til NTP. Krysset på E6 ved Sandmoen inn mot terminal er kapasitetsmessig sprengt, og er allerede en stor utfordring for mottakerne av godset, sier Lian.

Ønsker godsterminal velkommen

Han hilser imidlertid ny jernbaneterminal til Torgård velkommen, sammen med den øvrige transportbransjen.

– Vi i området står klare til å flytte mye av vårt gods fra veiene og over på jernbanen. Men skal vi klare å gjennomføre dette må politikerne følge opp. For å få til effektive transportløsninger på jernbane for fremtiden er det nå vi må få på plass penger og vedtak om terminalen på Torgård. Uten en slik klargjøring vil alle store transportører heller bygge opp løsninger med bil for de kommende årene. For oss i Rema distribusjon kommer 80 prosent av alt gods fra Østlandet, og vi har et ønske om å flytte mye av dette over på jernbane. I dag kommer om lag 18 prosent med toget, men vi har ambisjoner om 45–55 prosent. Men det forutsetter en god løsning for godsterminalen på Torgård, sier Lian.

Bransjen er klar

Transport og logistikkbransjen i Trondheim er lei av å snakke om ny godsterminal. Nå krever de handling, og igangsetting på Torgård.

- Godsterminalen må flyttes opp på prioriteringslistene i Nasjonal transportplan, og spadene må i jorda. Skjer ikke dette nå må vi planlegge fremtidens næringstransport på bil. Da mislykkes vi med å flytte godset over på jernbane, er beskjeden fra bransjen selv.

Den politiske posisjonen og opposisjonen i fylket er enige om at godsterminalen må løftes opp i de nasjonale planene, og inn i NTP 2018-2029.

- Vi er meget tilfreds med den brede politiske enigheten, og tror det gir oss en mulighet til å få fortgang i planene. Nå har vi snakket om godsterminal i Trondheim i en mannsalder, nå er muligheten der til sammen å påvirke nasjonale myndigheter til å få igangsatt arbeidet. Kommer vi i gang raskt kan den nye terminalens byggetrinn en stå ferdig i 2023-2024, sier Joakim Strand i NHO logistikk og transport.

Vanskelig for statsråden

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener at valget for plassering av jernbane- og godsterminal står mellom Søberg eller Torgård.

Statsråden mener også at det er vanskelig å vite hva den ideelle godsterminalen er fordi en ikke vet hvordan skipsfarten ser ut i framtida, og hvordan digitaliseringen vil skje.

- Kostnadene er en viktig del av beslutningen, men nytten er vel så viktig. Hvis du sparer, er det ikke sikkert at du har kvaliteten, sier Solvik-Olsen.

Godsanalysen som ligger til grunn for Nasjonal transportplan (NTP) i årene fremover viser en vekst i godstrafikken på 290 millioner tonn frem mot 2020. 240 millioner av disse vil komme på vei. Potensialet for å overføre gods fra  vei utgjør bare 5–7 millioner tonn. Det betyr at det i 2050 vil kjøre 48.000 flere trailere på norske veier hver dag, i tillegg til alle de som kjører land og strand i dag.

Powered by Labrador CMS