Regjeringen ønsker å legge til rette for mer gods sjøveien. Her fra Drammen Havn.

133 millioner til godsoverføring

Regjeringen foreslår å bruke totalt 133 millioner kroner til støtte for å overføre gods fra vei til sjø og bane.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere i år ble det kjent at Samferdselsdepartementet går inn for å støtte den kriserammede jernbanegodsbransjen med en støtteordning. Totalt skulle rundt 320 millioner kroner bevilges over tre og et halvt år, og de første 60 millionene ble lagt på bordet allerede i år. Støttebeløpet utbetales til togselskapene basert på netto tonnkilometer gods kjørt på bane.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 er det bevilget 88 millioner kroner til dette formålet, i tråd med det regjeringen lovet i vår. Ordningen er tenkt å være en midlertidig støtte inntil større tiltak som ligger i Nasjonal Transportplan får effekt på jernbanens konkurranseevne til å frakte gods.

Ikke i rute

Det ligger fast en målsetting om at 90 prosent av godstogene skal være i rute, men tall fra 2018 viser at punktligheten bare var på 73 prosent. Nettopp usikkerheten rundt leveringstidspunkt er blant årsakene mange transportkjøpere oppgir når de blir spurt hvorfor de ikke velger jernbane.

Mer gods på bane

Det settes av 448 mill. kr for å bedre vilkårene for godstransport på jernbanen.

Avsetningen omfatter 72 mill. kr til planlegging av:

– planfri kryssing på Gol stasjon (Bergensbanen)

– kryssingsspor på Bodung og Galterud (Kongsvingerbanen), Bøn, inkl. sanering av planovergang, og Jessheim (Hovedbanen), Kirkenær (Solørbanen), Løten (Rørosbanen), Sandermosen (Gjøvikbanen)

– sporarbeider på Bodø stasjon (Nordlandsbanen).

Det er videre satt av 376 mill. kr til utbygging av:

– planovergangstiltak på Sæterstøa og Sander (Kongsvingerbanen)

– Alnabru godsterminal (fase 1)

– kryssingsspor på Bolstadøyri (Vossebanen) og Ler (Dovrebanen)

– sportiltak i Trondheim.

De fleste forsinkelsestimene oppstår på Alnabru og Kongsvinger godsterminaler. Hovedårsakene var vinterværet, samt utfordringer på Alnabru knyttet til hensetting av skadde lokomotiver og vogner.

Regjeringen vil også bevilge 448 millioner kroner for å bedre vilkårene for godstransport på bane, der 72 millioner kroner går til planlegging, og 376 millioner til ulike utbygginger. (Se faktaboks).

50 millioner til sjøveien

Det er også bevilget 50 millioner kroner til insentivordningen for godsoverføring til sjø, som Kystverket har administrert de siste årene.

Roger Solheim i Godsalliansen er glad for at det nå kommer mer midler til overføring av gods fra vei til sjø.

– Dette er gledelige nyheter, som viser at regjeringen har tatt signalene som har kommet på alvor. Dette var jo en ordning som ble fjernet i forrige omgang, og som nå er tilbake, sier Roger Solheim i Godsalliansen, en interesseorganisasjon med medlemmer fra ulike aktører innen norsk transportbransje.

Solheim sier at disse midlene gjør at mange konkrete prosjekter med potensial til å overføre gods fra vei til sjø, nå kan bli en realitet. 

– Man kan spesielt trekke fram en godsrute fra Bodø til Tromsø. CargoNet har nå flere ruter på Nordlandsbanen, og dette igjen øker grunnlaget for en sjørute. Et slikt tiltak kan erstatte rundt 25.000 vogntog, sier han.

Solheim legger til at Godsalliansen vil jobbe for at de virksomhetene som får godsoverføringsmidler, skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår for mannskapet. 

Redere kan søke om tilskudd i inntil tre år til å etablere nye sjøtransporttilbud, som ikke ville blitt etablert uten tilskudd. Prosjektene må føre til godsoverføring fra norske veier til sjø og ha en nytteeffekt for samfunnet, og det er en forutsetning at prosjektene kan drives videre uten tilskudd etter tilskuddsperiodens utløp.

Det foreslås videre bevilget 51,3 mill. kr til tilskuddsordningen for investering i effektive og miljøvennlige havner. Ordningen, som ble opprettet i 2019, er etablert som en midlertidig forsøksordning over tre år, og skal evalueres senest i 2021.

Powered by Labrador CMS