De store linjene ble trukket opp på Jernbaneforum 2018. Her samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, direktør for Jernbanedirektoratet Kirsti Louise Slotsvik, Bane Nor direktør Gorm Frimannslund og konferansier Eva-Charlotte Stenset, som for øvrig satte spor på selveste Kvinnedagen ved å være den første kvinnen som leder konferansen Jernbaneforum, og som har vært arrangert i 15 år.
De store linjene ble trukket opp på Jernbaneforum 2018. Her samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, direktør for Jernbanedirektoratet Kirsti Louise Slotsvik, Bane Nor direktør Gorm Frimannslund og konferansier Eva-Charlotte Stenset, som for øvrig satte spor på selveste Kvinnedagen ved å være den første kvinnen som leder konferansen Jernbaneforum, og som har vært arrangert i 15 år.

Håp i hengende snøre

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ga klar beskjed på Jernbaneforum 2018: - Høyeste prioritet fremover er å skape et bedre jernbanetilbud for både godstransport og pendlere.

Publisert

Samferdselsministeren understreket på nytt at vi står foran en historisk satsing på jernbane. Det krangles i rekkene om når og hvordan, men utbygging blir det visst om noen år, ifølge konklusjonen på Jernbaneforum 2018.

Ikke på skinner

Gode diskusjoner og varierte innlegg dominerte dagen, ispedd kritiske røster og skepsis rundt jernbanens fremtid.

Kritikken er adressert til blant annet Bane Nor som vil nedprioritere Østfold, det mange betrakter som porten til Norge og veien til Europa.

Bane Nor vil utsette Indre InterCity til 2025–2028, og skyver dermed Ytre City ut i det blå.

I 2012 sa Jernbaneverket at InterCity mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien kunne stå ferdig i 2022.

Dette skuffer leder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i Jernbaneforum Øst, en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen, til beste for næringstransporter og pendlere.

Så sent som i oktober 2017 fikk Østlandssamarbeidet forsikringer fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om at bevilgningene er tilstrekkelige til å holde fremdriften i prosjektet.

Østlandssamarbeidet, åtte fylker på Østlandet, krever at Jernbanedirektoratet overprøver Bane Nors anbefaling, og fastholder timeplanen fra Nasjonal transportplan (NTP).

Jernbanekorridor Oslo og Göteborg

Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen ivrer også for en jernbanekorridor mellom Oslo og Gøteborg.

Jacobsen understreker at svært mange mennesker og en stor mengde gods henvises til den overbelastede E6 mellom Oslo og Göteborg.

Hun mener det er en miljøtragedie at E6 er overbelastet med ca. 3000 lastebiler på denne strekningen daglig.