Solvik-Olsen slår et slag for jernbanekorridor Finland-Nord-Norge.
Solvik-Olsen slår et slag for jernbanekorridor Finland-Nord-Norge.

Solvik-Olsen ivrer for Rovaniemi-Kirkenes

Samferdselsministeren vil utrede korridoren Rovaniemi-Kirkenes videre.

Publisert

- En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Han vil videreutvikle finsk-norsk samarbeid, og viser til at finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes.

– Vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier Solvik-Olsen.

Ishavs-rute

Fredag mottok det finske transport- og kommunikasjonsministeriet en rapport fra det finske trafikverket om mulighetene for en jernbane mellom Finland og isfrie arktiske havner. Det norske Jernbanedirektoratet har bidratt i arbeidet.

Rapporten vurderer mulige forbedringer i Finlands transportforbindelser mot nord for å åpne nye ruter for import og eksport.

Fire alternative korridorer har blitt utredet: Kemi-Tornio-Kiruna-Narvik, Kolari-Skibotn-Tromsø, Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkenes og Kemijärvi-Murmansk.

De ulike korridorenes kostnader, transportpotensial og bidrag til forsyningssikkerhet er vurdert. På denne bakgrunn ønsker Finland å gå videre med Rovaniemi-Kirkenes-alternativet.

– En arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som styrker forbindelsen mellom Nord-Europa, Arktis og kontinentet, og vil være viktig for konkurransekraften for mange industrier i nordlige områder. Jeg har foreslått at vi oppretter en arbeidsgruppe som vil se nærmere på videre utredning av korridoren mot Kirkenes, sier Finlands transport- og kommunikasjonsminister Anne Berner.

Konsekvenser for samedrift

En jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes vil samtidig ha store konsekvenser for samisk kultur, reinbeiting og verdifulle naturområder. For å ivareta samiske interesser, må Sametinget konsulteres om den videre oppfølgingen av rapporten og i eventuelle videre utredninger.