Geir A. Mo er svært fornøyd med at samferdselsministeren har tatt NLFs forslag om transportpoliti på alvor. Foto: Per Dagfinn Wolden

Transportpoliti et faktum

Ketil Solvik-Olsen lover å få på plass løsningen med et transportpoliti i neste stortingsperiode.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsministeren har dermed tatt NLFs forslag på alvor, og til stor jubel i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

– Det ser ut som NLF kan krysse av for gjennomslag i nok en viktig sak for næringen. Dette er knallbra og vil, når det blir realisert, bety svært mye i kampen mot useriøse aktører i transportnæringen. Gratulerer til regjeringen, sier NLFs adm. direktør Geir A. Mo.

Allerede i dag er politiet, Arbeidstilsynet og Statens vegvesen ute på samordnede kontroller. Men nå foreslår altså Solvik-Olsen å opprette en ny enhet med politifullmakter til å håndheve transportlovbrudd.

– Et transportpoliti vil ha fullmakt til å gå etter transportbransjen spesielt, og for å ta de kjeltringene som er der. Ikke bare for å sjekke om de bryter fartsgrenser, men for å sjekke tekniske ting, kjøre- og hviletidsbestemmelser og lignende. Da kan man i større grad ta de som ødelegger bransjen, de som ikke er seriøse og som er en fare for trafikksikkerheten, sier Solvik-Olsen til Bergens Tidende.

Større slagkraft

Han foreslår en egen transportorientert enhet med politifullmakter underlagt Justisdepartementet. Denne enheten vil få saker fra Vegvesenets nyopprettede krimgruppe, som allerede har avdekket flere tilfeller av organisert transportkriminalitet. På den måten vil krimgruppens innsats kunne bli fulgt opp på en bedre måte enn i dag.

- Vi er svært fornøyd med at regjeringen er så tydelig på at det er behov for et eget transportpoliti. Men det haster, og vi forventer at det kommer et forslag etter sommeren, sier Mo. Han legger også vekt på viktigheten av at et transportpoliti må bli mye mer enn et trafikkpoliti.

- Det bør også være en enhet som i større grad ser hele verdikjeden i transport og også får som sentral oppgave å se på hvordan transportkjøper ivaretar sitt ansvar, sier NLF-sjefen.

I april fremmet Arbeiderpartiet et representantforslag hvor de blant annet foreslo å utrede behovet for å "styrke og bedre samordningen av Tollvesenets, påtalemyndighetenes, vegmyndighetenes, Biltilsynets og skattemyndighetenes arbeid mot transportkriminalitet". Samtidig ber de Stortinget om å utrede muligheten for et felles transporttilsyn. De følger da i kjølvannet til Frp og Høyre, som har programfestet løsningen i inneværende periode.

- At regjeringen nå endelig er så tydelig gjør at det nærmest er unison enighet blant partiene om at dette må på plass, slår Mo fast.

Powered by Labrador CMS