Mo og Hofstad Helleland i to-spann

Både lastebilgeneral Geir A. Mo og samferdselspolitiker Linda Hofstad Helleland (H) ivrer for en tryggere transportnæring.

Publisert Sist oppdatert

Begge setter de trafikksikkerheten i høysetet.Hofstad Helleland, leder i Stortingets Transportkomité, gir Mo sin fulle støtte i arbeidet med å ta kjeltringene i transportbransjen.

– Jeg skal være en sterk pådriver og gi full «trøkk» i arbeidet med å få gjennomslag for dette hos både samferdselsministeren og i Stortinget, understreker Hofstad Helleland overfor Mtlogistikk.no.

Ivrer for transportpoliti

Adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) understreket de mange utfordringer transportnæringen står overfor, da han onsdag møtte Stortingets Transportkomité.

Komité-leder Hofstad Helleland var entusiastisk vedrørende NLFs forslag om et transportpoliti bestående av tollvesenet, Arbeidstilsynet, skatteetaten, vegvesenet og politiet. – Jeg vil gjerne være pådriver for et Transportpoliti, sier Hofstad Helleland.

Politisk interesse

At 11 av Transportkomitéens 15 medlemmer var møtt fram på NLFs seminar på Ifs sikkerhetssenter i Hobøl vitner om stor politisk interesse for lastebileiernes ve og vel.

Både Mo og resten av toppledelsen i NLF benyttet anledningen til å understreke viktigheten av ytterligere styrking av kontrollen med ulovlig kabotasje og annen kriminalitet innen transportbransjen.

Kompetanse og myndighet

– Transportpolitiet må ha kompetanse og myndighet til å stanse, kontrollere, sanksjonere og innkreve etter mønster fra Danmark og Tyskland, sier Mo.

Linda Hofstad Hellerud nikker enig, og støtter til fulle forslaget fra NLF om en ordning med et eget transportpoliti.

– Jeg er absolutt innstilt på å ta synderne i transportnæringen, understreker hun.

Geir A. Mo er imidlertid skuffet over at han ikke finner noe i årets statsbudsjett om opprettelse av et eget Transportpoliti, eller en større samordning av ulike kontrollmyndigheter for å få en bedre effektivitet i sanksjonskjeden.

Hofstad Helleland er midt i arbeidet med å utforme et forslag til Stortinget om trafikksikkerhet knyttet til tungbil og grenseoverskridende transport.

– Her vil forslaget om et Transportpoliti ha en sentral plass, sier lederen i Stortingets Transportkomité.