Nye krav for kjøle- og frysebiler over 3,5 tonn

Det er kommet nye sertifiseringskrav for reparasjon av kjøleanlegg på kjøle- og frysebiler over 3,5 tonn.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Revidert f-gass-forordning er nå innført i Norge, melder Norges Bilbransjeforbund. Dette innebærer endringer for import og eksport av HFK-er (hydrofluorkarboner), og for sertifisering av personell og bedrifter som jobber med HFK-er.

Formålet med produktforskriften paragraf 6a, er å redusere utslippene av de sterke klimagassene HFK-er, PFK-er (perfluorkarboner) og SF6 (svovelheksafluorid), samt begrense import av HFK-er til Norge. Disse gassene benyttes hovedsakelig i kuldeanlegg, varmepumper, høyspentelektronikk og noen andre produkter.

De viktigste endringene er:

  • Sertifiseringsordningen utvides til å omfatte personell og bedrifter involvert i arbeid på kjøle- og frysebiler over 3,5 t og kjøle- og frysehengere. Disse må være sertifisert etter samme mal som for stasjonær kjøling.  Dette kravet omfatter ikke luftkondisjonering i førerkabin, men anlegg som skal kjøle/fryse gods som transporteres.
  • Krav til lekkasjetesting av for kjøle- og fryseanlegg på kjølebiler og -tilhengere.
  • Sertifikat for både person og bedrift får en tidsbegrenset gyldighet på 5 år, gjeldende fra juni 2020.

Det innføres også begrensninger på etterfylling av anlegg med visse kuldemedier.

Det er importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr som inneholder disse gassene, og det er etablert et regime for nedfasing av import av HFK i bulk.

LES MER DETALJERT OM FORANDRINGENE HER (MILJØDIREKTORATET).

Powered by Labrador CMS