Vil være best i verden på ny transport-teknologi

Digitalisering og ny teknologi skal gi bedre og grønnere transporthverdag – nytt Mobilitets- og teknologiråd skal være en pådriver.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde sitt første møte med det nye Mobilitets- og teknologirådet fredag 24. mars. Han la samtidig frem hovedtrekkene i en ny teknologistrategi for transportsektoren.

- Ny teknologi vil radikalt endre transportsektoren. Jeg ser store muligheter for en enklere og bedre reisehverdag, økt trafikksikkerhet, lavere kostnader for folk og næringsliv, kortere reisetid og viktige bidrag til redusert klima- og miljøbelastning, sier Solvik-Olsen.

- Norge i tet

Solvik-Olsen vil være verdensleder på transport-teknologi:

- Det nye Mobilitets- og teknologirådet representerer ulike miljøer, og skal bidra til en felles forståelse av de mulighetene og utfordringene som ny teknologi i samferdselssektoren gir. Norge er i tet i avansert bruk av ekom og i fremste rekke på elektrifisering av bilparken. Vi skal også fremover være en verdensleder i god og tidlig bruk av teknologi som hjelper oss å nå viktige mål for transportsektoren.

Norge skal være en pådriver for ny teknologi:

- Regjeringen ønsker at norsk industri og norske gründere deltar på like vilkår med internasjonale miljøer i den rivende utviklingen som nå skjer. Grønn og digital konkurransekraft er viktig for Norge, og Mobilitets- og teknologirådet skal være en pådriver. Jeg er glad for at jeg fremover kan få gode råd fra næringslivsledere, fra forskning, industri og fra sektoren om hvordan vi best utnytter de mange mulighetene som ny teknologi representerer, sier Solvik-Olsen.

Mobilitets- og teknologirådet

Mobilitets- og teknologirådet ledes av samferdselsministeren og har medlemmer fra blant annet næringsliv, industri, forskning og transportsektoren:

• Berit Svendsen (adm.dir. Telenor Norge)
• Bernt Reitan Jenssen (adm.dir. i Ruter) 
• Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef i SINTEF)
• Silvija Seres (president i Polyteknisk forening) 
• Rolf Assev (partner i StartupLab) 
• Bjørn Erik Thon (direktør i Datatilsynet)
• Terje Moe Gustavsen (Vegdirektør) 
• Elisabeth Enger (Jernbanedirektør)
• Kirsti Slotsvik (Kystdirektør) 
• Dag Falk-Petersen (konsernsjef i Avinor)
• Torstein Olsen (direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)
• Hege Skryseth (adm.dir. i Kongsberg Digital)

Nasjonal transportplan

Snart legges en ny Nasjonal transportplan frem. Der skal, ifølge statsråden, teknologi ha en sentral plass. Regjeringen ønsker å sikre et fremtidsrettet regelverk som tilrettelegger for bruk av ny teknologi innenfor transportsektoren.

- Vi vil fremme teknologisk utvikling, blant annet via statlige kjøp og ulike virkemidler, og vi vil finne de beste løsningene gjennom forsøksprosjekter og piloter. Norge deltar aktivt i internasjonalt samarbeid for å sikre at standarder som utvikles tar høyde for norske forhold. Dette arbeidet vil fortsette, sier Solvik-Olsen.

Vil ikke låses til uferdige løsninger

- Det er viktig å tilrettelegge infrastruktur for ny teknologi, både ny kjøretøyteknologi og ITS og annen digitalisering. Mye er usikkert når det gjelder hvilke teknologier som vil vinne kappløpet, og vi skal ikke låse oss til uferdige løsninger. Stikkord for utviklingen er økt instrumentering langs veinettet for å håndtere kommunikasjon bil-bil og bil-infrastruktur, ladestasjoner og raskt og kapasitetssterk ekom, sier statsråden.

- Vi ser også en rask utvikling innen sjøtransporten, både på fremdriftsteknologi og autonome skip, og her har Norge store muligheter, også industrielt.

Powered by Labrador CMS