FREJA Transport & Logistics etablerer seg i Qingdao havn (Foto: Zhaoyang Chai)
FREJA Transport & Logistics etablerer seg i Qingdao havn (Foto: Zhaoyang Chai)

Freja i korona- og Kina-modus

FREJA Transport & Logistics åpnet denne uken nytt kontor i Kina. Samtidig er selskapet i korona- og Force Majeure-modus.

Publisert

Transport- og logistikkaktøren tar myndighetenes sterke pålegg og anbefalinger på alvor og har strammet til med tiltak for å unngå spredning av korona-viruset ytterligere.

NHO betegner situasjonen som en Force Majeure tilstand, noe som innebærer forsinkelser eller brudd i forhold til en normal situasjon.

- Dersom vi blir nødt til å iverksette ekstraordinære tiltak for å gjennomføre oppdrag, vil vi, så langt det er praktisk mulig, orientere våre kunder i forkant, slik som reglene i NSAB 2015 beskriver. Også valutasituasjonen er ekstrem for oss i Norge spesielt og vi vurderer forløpende ekstraordinære tiltak, skriver Freja Norges adm. direktør, Kjell-Arne Eloranta, i en melding. 

Freja Norges adm. direktør, Kjell-Arne Eloranta, er på tå hev for å hindre korona-spredning.
Freja Norges adm. direktør, Kjell-Arne Eloranta, er på tå hev for å hindre korona-spredning.

Transport- og logistikkselskapet opplever forsinkelser og stor etterspørsel på transport til og fra Europa. Spesielt på grenseovergangene til Italia og i noen områder i Italia er det nå forsinkelser grunnet strengere grensekontroll.

- Våre tog-løsninger er i mindre grad rammet og generelt mener vi at det er god kontroll på biltransportene, men med noen unntak. Vi har relativt god fleksibilitet med våre 2600 trailere, skriver Eloranta.

Importen med båtfrakt fra Asia har går uten vesentlige forsinkelser, mens noen destinasjoner på eksportsiden i Asia kan oppleve forsinkelser.

- Tog-løsninger til og fra Asia er et alternativ for å redusere transporttiden, ifølge Eloranta, og som skriver videre:

- På flysiden ser vi at åpningen av flere og flere fabrikker i Kina medfører at transportbehovet øker, men det er fortsatt stor mangel på kapasitet fordi flyselskapene har kansellert mange avganger frem til april. I USA er det på kort sikt en stor utfordring på grunn av innreiseforbud fra Europa med mange kansellerte fly fremover, men vi er i jevnlig kontakt med flyselskapene for å finne løsninger. I resten av verden ser vi at kapasiteten også går ned på grunn av mange kanselleringer, men det er stort sett mulig å finne ad hoc-løsninger til de fleste steder.

Eloranta fremhever også at selskapets tre logistikklagre har delt opp staben på 60 ansatte i mindre enheter, og som jobber og spiser adskilt.

Nytt kontor i Kina 

FREJA ønsker velkommen til sin nye Project Manager i Quindao, Kina, Susan Zheng.
FREJA ønsker velkommen til sin nye Project Manager i Quindao, Kina, Susan Zheng.

Denne uken annonserte Freja at de har åpnet sitt tredje Kina-kontor i Qingdao, en av ​​de største havnene i Shandong-provinsen i Nord-Kina og det mest foretrukne stedet for shipping bedrifter.

Et økende antall kinesiske produsenter etablerer seg i Shandong-provinsen og Qingdao, og som blir den naturlige havnen til alle former for internasjonal handel for disse bedriftene.

Kontoret i Qingdao ledes av Susan Zheng. Hun har bred erfaring innen transport og logistikk og har arbeidet med prosjekt-logistikk i 10 år. Hun vil håndtere alle aktiviteter i Nord-Kina fra sprojekthåndtering og drift til salg og markedsføring.

Med åpningen av ​​dette nye kontoret har FREJA nå et servicenettverk som dekker det meste av Kina. Med kontorer i Shanghai, Guangzhou og nå Qingdao tilbyr selskapet nå et bredt spekter av verdiskapende tjenester i Kina.