Vegvesenets kontrollører gjennomførte foretakskontrollen hos Tonerud Transport i 2017, og fikk da ikke den dokumentasjonen de etterspurte. Politiet ble kontaktet og gjennomførte en ransakelse i bedriftslokalene. Under denne ble det funnet mer dokumentasjon som underbygde sakene mot både sjåførene og firmaet.

Tonerud Transport anmeldt – sjåfør dømt

En sjåfør i Østfold-firmaet Tonerud Transport er dømt til fengsel etter bedriftskontroll gjennomført av Statens vegvesen. I tillegg er firmaet og ytterligere 26 sjåfører anmeldt.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en kontroll gjennomført hos Tonerud Transport avdekket Statens vegvesen blant annet 194 grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

- Dette er en svært alvorlig sak. Jeg er glad for at de fleste anmeldelsene så langt har ført til straffereaksjon hos politiet. Systematisk juks som dette må slås ned på. Reglene er til for å unngå konkurransevridning, for å unngå utnyttelse av arbeidskraft og – ikke minst – for å ivareta trafikksikkerheten, sier kontorsjef for Statens vegvesens utekontroll i Østfold, Øyvind Grotterød.

Kontorsjef for Statens vegvesens utekontroll i Østfold, Øyvind Grotterød er glad for at systematisk juks slås ned på.

Dømt for dokumentforfalskning

Av de 27 anmeldte sjåførene har over 20 fått forelegg så langt. Det mest alvorlige tilfellet førte til en fengselsdom på 60 dager, hvorav 30 av disse ble gjort ubetinget.

FAKTA OM STATENS VEGVESENS FORETAKSKONTROLLER

 • Statens vegvesen gjennomfører foretakskontroller for å sjekke at transportbedrifter følger kjøre- og hviletidsreglene.
 • Alle arbeidsgivere som har kjøretøy med digital fartsskriver er forpliktet til å laste ned opplysninger fra sjåførkort og fartsskrivere jevnlig. Disse dataene skal lagres på en sikker måte i ett år etter at de er registrert.
 • Når Statens vegvesen krever det, skal en bedrift som blir underlagt foretakskontroll framvise data fra digital fartsskriver eller diagramskiver som viser sjåførenes kjøre- og hviletid. Foretaket må også dokumentere at de har foretatt regelmessige kontroller av sine sjåfører og dokumentere dersom avvik og overtredelser har funnet sted. Foretaket skal også framvise en oversikt over den registrerte arbeidstiden for arbeidstakerne.
 • Kontrollørene sammenstiller og analyserer materialet for å få oversikt over om reglene følges.
 • Bedriften blir anmeldt dersom kontrollen avdekker at foretaket ikke har fulgt bestemmelsene om oppbevaring og innlevering av dokumentasjon eller at foretakets sjåfører har overtredelser av et visst omfang av kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
 • Dersom det oppdages meget grove overtredelser eller forsøk på manipulasjon eller dokumentforfalskning, blir også sjåføren anmeldt.
 • I 2018 ble over 250.000 sjåførdøgn kontrollert av Statens vegvesens foretakskontrollører.

- Det gjaldt en sjåfør som blant annet hadde brukt en annen manns sjåførkort ute på oppdrag, mens hans eget kort sto i hvil. Mannen ble dømt for dokumentforfalskning. Han innrømmet forholdet i retten, sier Grotterød.

Dommen mot sjåføren falt i begynnelsen av november. Fem andre sjåfører i samme bedrift er anmeldt for samme overtredelser. Disse sakene er foreløpig ikke ført for retten.

- Flere av de nesten 200 forholdene som sjåførene og bedriften er anmeldt for dreier seg om dokumentforfalskning. Bedriften er også anmeldt for manglende innlevering av dokumentasjon, kjøring foretatt uten kort og for manglende kontroll av egne sjåfører, sier Grotterød.

Moderne Transport har prøvd å ringe Tonerud Transport, men på telefonnumrene som er oppgitt på bedriften, får vi beskjed om at «personen du ringer er ikke tilgjengelig, eller har slått av mobiltelefonen».

Torsdag ettermiddag kom imidlertid Tonerud Transport med en kommentar gjennom sin advokat: 
Tonerud: - Ikke så alvorlig

- Lovbruddene er vanskelige å oppdage

Kontrollen ble gjennomført i 2017. Vegvesenets kontrollører fikk da ikke den dokumentasjonen de etterspurte. Politiet ble kontaktet og gjennomførte en ransakelse i bedriftslokalene. Under denne ble det funnet mer dokumentasjon som underbygde sakene mot både sjåførene og firmaet.

- Det tok lang tid og store ressurser å få oversikt over alt materialet. Dette er også poengtert i dommen mot sjåføren som fikk fengselsstraff. Der står det at det er skjerpende at lovbruddene er vanskelige å oppdage og at det kreves inngående kontroller av Statens vegvesen for å avdekke forholdene, sier Grotterød.

Tonerud Transport er kontrollert for en tremåneders-periode våren og sommeren 2017. Samme firma er blitt kontrollert av Statens vegvesen tidligere. Også da ble lignende brudd avdekket.

Kontrollen avdekket følgende overtredelser gjort av førere eller firmaet:

 • Førere anmeldt for 194 grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.
 • 6 førere er anmeldt for dokumentforfalskning.
 • For 13 kjøretøy manglet det 87.104 km for de diagramskivene som var innlevert. Disse skivene registrerer hvor lenge sjåførene kjører og hvor lenge de hviler.
 • Det manglet diagramskiver i perioden, noe som gjør at det ikke er mulig å kontrollere hvor mye som er kjørt.
 • Det manglet diagramskiver på flere av førerne, Statens vegvesen hadde av dermed ingen mulighet til å kontrollere om bestemmelsene for disse førerne var fulgt.
 • For 6 førere var det mangler ved de innsendte digitale data.
 • For 295 dager var det kjørt kjøretøy uten å bruke sjåførkort eller i OUT – denne funksjonen krever at bedriften kan dokumentere at kjøringen var unntatt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Denne kjøringen er ikke dokumentert.
 • Det manglet timelister for 21 førere.
 • Foretaket har ikke oppbevart diagramskivene i kronologisk orden i minst et år.
 • Foretaket har ikke hver måned sikret at alle data knyttet til transportenheten har blitt lastet ned.
 • Foretaket har ikke foretatt regelmessige kontroller for å sikre at bestemmelsene blir fulgt.

Powered by Labrador CMS