Til lands og til vanns

Namsos Trafikkselskap ASA (NTS) har inngått 3-årig avtale med Moelven Wood AS om distribusjon av trelast fra Namsos til Nord-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Avtalen har en estimert verdi på 45 mill. kroner og omfatter både sjøtransport via Folla Sjøtransport AS og transport med bil gjennom NTS Transport AS. Begge selskapene er datterselskaper av NTS-konsernet. Avtalen innebærer i tillegg en opsjon på forlengelse i ytterligere to år etter utløp.

Sjøveis

Fraktefartøyet MS Folla går hver torsdag fra Moelven Van Severen i Namsos til Tromsø med trelast. På returen tar båten med seg fiskefór. NTS Transport står for transport med bil mellom Namsos og Bodø.

I forbindelse med den nye avtalen er MS Folla fullbooket fremover. Avtalen bidrar til god drift i Folla Sjøtransport de nærmeste årene. Det skal også vanke planer om en ny båt på sikt.

Godt samarbeid

Avtalen er en bekreftelse på konsernets gode samarbeid med Moelven Wood AS over flere år. At avtalen også utvides til å gjelde landtransport er i tråd med NTS-konsernets ambisjon om å tilby skreddersydde løsninger i kombinasjon av land- og sjøtransport.

Sammenslåing

NTS Transport AS ble etablert høsten 2012 i forbindelse med sammenslåingen av Namdalske AS og Sunde Transport AS, som hver for seg har drevet landverts godstransport i flere tiår.

Transportselskapene omsatte totalt for ca. 116 mill. kroner, noe som gjør NTS Transport til et av de største transportselskapene i Trøndelag. Virksomheten opererer ca. 50 lastebiler hvorav 25 er egeneide og har i tillegg terminaldrift i Namsos og Brønnøysund med utleie av lager, kjøl- og fryserom.