Papirløst flysamarbeid

Nordisk flyfraktsamarbeid i historisk avtale om å innføre elektronisk flyfraktbrev.

Publisert Sist oppdatert

Mens man på passasjersiden har kommet langt i å innføre papirløse flyreiser, er fraktsiden akterutseilt. Under Nordic Air Cargo Symposium i Stockholm 8. april kunne imidlertid ordstyrer Alexander Kohnen annonsere at ni ledende aktører i Norden har gått sammen om et felles løft for elektronisk flyfraktbrev, såkalt electronic Air Waybill. Selskapene som deltar er SAS Cargo, Finnair Cargo, Lufthansa Cargo, Emirates, Qatar Airways, Korean Air, Cathay Pacific, Air France og KLM.
Også handlingselskaper som Spirit Air Cargo Handling og Menzies, deltar i digitaliseringen. Foreløpig består Norden i denne sammenheng av de fire landene Norge, Danmark, Finland og Sverige. Neste år er planen at også Island vil bli med.
Formelt sett vil det være ett selskap som vil få ansvar for koordinering og fremdrift i de ulike landene, og i Norge er det Air France - KLM Cargo som har fått ansvaret.

Innføres 14. august

Kohnen, som er direktør for Norden og Baltikum i Lufthansa Cargo, understreker at man har fokus på industrialiserte prosesser, og at dette er noe som gavner alle ledd i kjeden, og at en implementering er på høy tid.
- Norden er jo generelt et av de mest teknologisk utviklede regionene i verden, derfor har det vært forstemmende å se at vi har ligget så langt etter innen e-AWB. Her har e-AWB vært helt fraværende, men allerede i år har deltagerne satt et mål om at 22% av forsendelsene skal ha e-AWB, for deretter å øke til 45% i 2015 og hele 80% om to år, sier Kohnen.
Han understreker at dette er svært ambisiøse mål.

– Ingen av flyselskapene er sterke nok til å innføre denne industristandarden alene. Men det holder heller ikke at bare flyselskapene forener krefter, vi er avhengig av at alle bidrar til å nå målet om papirløs frakt. Da må også kundene og speditørene se verdien av å digitalisere denne prosessen, sier han.

- Det er i alle fall ikke tvil om at dette er et viktig steg! Det er også verdt å påpeke at dette er første gang man har fått til en slik felles satsing i fire land, sier Kohnen til MT. Han forteller at deltagerne skal bruke tiden godt frem til 14. august, da elektronisk flyfraktbrev vil tas i bruk i Norden for første gang.

Det viktigste dokumentet

IATA (International Air Transport Association) har ivret for e-AWB siden 2008. Det er ingen overdrivelse å si at mottakelsen i markedet har vært delt. Visse steder, som for eksempel i Midt-Østen og Asia er andelen gods som sendes med e-AWB høy, mens interessen for papirløs frakt har vært lunken i for eksempel Europa. Her ligger e-andelen rundt 5%, ifølge tall fra IATA.

En godsforsendelse med fly genererer en rekke dokumenter. Ofte over 20 stykker, deriblant en såkalt Air Waybill. Dette flyfraktbrevet er det viktigste dokumentet, og i tillegg til å fungere som en kvittering på at godset er mottatt av transportør, og angi kontraktbestemmelsene for transporten, gjør den også at sendingen kan spores hvor som helst i verden. Dette skjer via en datamaskin i Sveits hvor alle lastinger og lossinger og korresponderende flightnummer registreres. Flyfraktbrevet benyttes også ofte i forbindelse med forsikring og tolldeklarasjon.

Forenkler prosesser

Fordelene med å digitalisere flyfraktbrevene handler om langt mer enn å spare trær, selv om den samlede internasjonale flyfraktbransjen i løpet av et år transporterer en «liten skog» opp i de øvre skylag. IATA peker blant annet på at man forenkler prosesser, bedrer kundeservicen og fjerner feilkilder.    

 

PS! I Moderne Transports maiutgave kan du lese en mer fyldig rapport fra årets store nordiske flyfraktsamling i Stockholm!